The mango seed weevil Sternochetus mangiferae (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae) is characterized by low genetic diversity and lack of genetic structure

Li Jie Zhang, Bing Han Xiao, Yuan Wang, Chun Sheng Zheng, Jian Guang Li, Kari A. Segraves, Huai Jun Xue

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The mango seed weevil Sternochetus mangiferae (Fabricius) (Coleoptera: Curculionidae) is characterized by low genetic diversity and lack of genetic structure'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences