Reversible photo-switching of dual-color fluorescent Mn-doped CdS-ZnS quantum dots modulated by diarylethene molecules

Yucheng Yuan, Hua Zhu, Yasutaka Nagaoka, Rui Tan, Andrew Hunter Davis, Weiwei Zheng, Ou Chen

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Reversible photo-switching of dual-color fluorescent Mn-doped CdS-ZnS quantum dots modulated by diarylethene molecules'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds