First measurement of the B → πℓν and B → ρ(ω)ℓν branching fractions

J. P. Alexander, C. Bebek, B. E. Berger, K. Berkelman, K. Bloom, D. G. Cassel, H. A. Cho, D. M. Coffman, D. S. Crowcroft, M. Dickson, P. S. Drell, D. J. Dumas, R. Ehrlich, R. Elia, P. Gaidarev, B. Gittelman, S. W. Gray, D. L. Hartill, B. K. Heltsley, C. D. JonesS. L. Jones, J. Kandaswamy, N. Katayama, P. C. Kim, D. L. Kreinick, T. Lee, Y. Liu, G. S. Ludwig, J. Masui, J. Mevissen, N. B. Mistry, C. R. Ng, E. Nordberg, J. R. Patterson, D. Peterson, D. Riley, A. Soffer, C. Ward, P. Avery, C. Prescott, S. Yang, J. Yelton, G. Brandenburg, R. A. Briere, T. Liu, M. Saulnier, R. Wilson, H. Yamamoto, T. E. Browder, F. Li, J. L. Rodriguez, T. Bergfeld, B. I. Eisenstein, J. Ernst, G. E. Gladding, G. D. Gollin, I. Karliner, M. Palmer, M. Selen, J. J. Thaler, K. W. Edwards, M. Ogg, A. Bellerive, D. I. Britton, R. Janicek, D. B. MacFarlane, K. W. McLean, P. M. Patel, A. J. Sadoff, R. Ammar, P. Baringer, A. Bean, D. Besson, D. Coppage, N. Copty, R. Davis, N. Hancock, S. Kotov, I. Kravchenko, N. Kwak, S. Anderson, Y. Kubota, M. Lattery, J. J. O'Neill, S. Patton, R. Poling, T. Riehle, V. Savinov, A. Smith, M. S. Alam, S. B. Athar, I. J. Kim, Z. Ling, A. H. Mahmood, H. Severini, S. Timm, F. Wappler, J. E. Duboscq, D. Fujino, R. Fulton, K. K. Gan, K. Honscheid, H. Kagan, R. Kass, J. Lee, M. Sung, A. Undrus, R. Wanke, C. White, A. Wolf, M. M. Zoeller, B. Nemati, S. J. Richichi, W. R. Ross, P. Skubic, M. Wood, M. Bishai, J. Fast, E. Gerndt, J. W. Hinson, D. H. Miller, E. I. Shibata, I. P J Shipsey, M. Yurko, M. Battle, L. Gibbons, S. D. Johnson, Y. Kwon, S. Roberts, K. Sparks, E. H. Thorndike, C. P. Jessop, K. Lingel, H. Marsiske, M. L. Perl, S. F. Schaffner, R. Wang, T. E. Coan, V. Fadeyev, I. Korolkov, Y. Maravin, I. Narsky, V. Shelkov, J. Staeck, R. Stroynowski, I. Volobouev, J. Ye, Marina Artuso, A. Efimov, M. Gao, M. Goldberg, R. Greene, D. He, S. Kopp, G. C. Moneti, R. Mountain, Y. Mukhin, Tomasz Skwarnicki, Sheldon Stone, X. Xing, J. Bartelt, S. E. Csorna, V. Jain, S. Marka, A. Freyberger, D. Gibaut, K. Kinoshita, I. C. Lai, P. Pomianowski, S. Schrenk, G. Bonvicini, D. Cinabro, B. Barish, M. Chadha, S. Chan, G. Eigen, J. S. Miller, C. O'Grady, M. Schmidtler, J. Urheim, A. J. Weinstein, F. Würthwein, D. M. Asner, M. Athanas, D. W. Bliss, W. S. Brower, G. Masek, H. P. Paar, J. Gronberg, C. M. Korte, R. Kutschke, D. J. Lange, S. Menary, R. J. Morrison, S. Nakanishi, H. N. Nelson, T. K. Nelson, C. Qiao, J. D. Richman, D. Roberts, A. Ryd, H. Tajima, M. S. Witherell, R. Balest, B. H. Behrens, K. Cho, W. T. Ford, M. Lohner, H. Park, P. Rankin, J. Roy, J. G. Smith

Research output: Contribution to journalArticle

146 Scopus citations

Abstract

CLEO has studied B decays to πℓν, ρℓν, and ωℓν, where ℓ = e or μ, by incorporating the missing momentum into full B reconstruction. With the B0 and B+ modes combined according to isospin predictions for the relative partial widths, we obtain B(B0 → π-+ν) = (1.8 ± 0.4 ± 0.3 ± 0.2) × 10-4 and 3(B0 → ρ-+ν) = (2.5 ± 0.4-0.7 +0.5 ± 0.5) × 10-4, where the errors are statistical, systematic, and the estimated model dependence. We also estimate |Vub| = (3.3 ± 0.2-0.4 +0.3 ± 0.7) × 10-3.

Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)5000-5004
Number of pages5
JournalPhysical Review Letters
Volume77
Issue number25
StatePublished - 1996

    Fingerprint

ASJC Scopus subject areas

  • Physics and Astronomy(all)

Cite this

Alexander, J. P., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Bloom, K., Cassel, D. G., Cho, H. A., Coffman, D. M., Crowcroft, D. S., Dickson, M., Drell, P. S., Dumas, D. J., Ehrlich, R., Elia, R., Gaidarev, P., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., ... Smith, J. G. (1996). First measurement of the B → πℓν and B → ρ(ω)ℓν branching fractions. Physical Review Letters, 77(25), 5000-5004.