Search results

 • Study of coherent J/ψ production in lead-lead collisions at √sNN = 5 TeV

  The Lhcb Collaboration, Jul 2022, In: Journal of High Energy Physics. 2022, 7, 117.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  8 Scopus citations
 • Study of continuum D*+ spin alignment

  Kubota, Y., Nelson, J. K., Perticone, D., Poling, R., Schrenk, S., Crawford, G., Fulton, R., Jensen, T., Johnson, D. R., Kagan, H., Kass, R., Malchow, R., Morrow, F., Whitmore, J., Wilson, P., Bortoletto, D., Brown, D., Dominick, J., McIlwain, R. L., Miller, D. H., & 93 othersModesitt, M., Ng, C. R., Schaffner, S. F., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Battle, M., Kroha, H., Sparks, K., Thorndike, E. H., Wang, C. H., Alam, M. S., Kim, I. J., Li, W. C., Nemati, B., Romero, V., Sun, C. R., Wang, P. N., Zoeller, M. M., Goldberg, M., Haupt, T., Horwitz, N., Jain, V., Mestayer, M. D., Moneti, G. C., Rozen, Y., Rubin, P., Skwarnicki, T., Stone, S., Thusalidas, M., Yao, W. M., Zhu, G., Barnes, A. V., Bartelt, J., Csorna, S. E., Letson, T., Avery, P., Alexander, J., Artuso, M., Bebek, C., Berkelman, K., Besson, D., Browder, T., Cassel, D. G., Cheu, E., Coffman, D. M., Drell, P. S., Ehrlich, R., Garcia-Sciveres, M., Geiser, B., Gittelman, B., Gray, S. W., Halling, A. M., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Honscheid, K., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kreinick, D. L., Lewis, J. D., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Nandi, S., Nordberg, E., O'Grady, C., Peterson, D., Pisharody, M., Riley, D., Sapper, M., Selen, M., Silverman, A., Worden, H., Worris, M., Sadoff, A. J., Garren, L., Rodriguez, J., Yelton, J., Hederson, S., Kinoshita, K., Pipkin, F., Procario, M., Wilson, R., Wolinski, J., Ammar, R., Baringer, P., Coppage, D., Davis, R., Haas, P., Kelly, M., Kwak, N., Lam, H. & Ro, S., 1991, In: Physical Review D. 44, 3, p. 593-600 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  14 Scopus citations
 • 31 Scopus citations
 • Study of D0 decays into final states with a 0 or

  Kinoshita, K., Pipkin, F. M., Procario, M., Wilson, R., Wolinski, J., Xiao, D., Zhu, Y., Ammar, R., Baringer, P., Coppage, D., Davis, R., Haas, P., Kelly, M., Kwak, N., Lam, H., Ro, S., Kubota, Y., Nelson, J. K., Perticone, D., Poling, R., & 93 othersSchrenk, S., Crawford, G., Fulton, R., Jensen, T., Johnson, D. R., Kagan, H., Kass, R., Malchow, R., Morrow, F., Whitmore, J., Wilson, P., Bortoletto, D., Brown, D., Dominick, J., McIlwain, R. L., Miller, D. H., Modesitt, M., Ng, C. R., Schaffner, S. F., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Battle, M., Kroha, H., Sparks, K., Thorndike, E. H., Wang, C. H., Alam, M. S., Kim, I. J., Li, W. C., Romero, V., Sun, C. R., Wang, P. N., Zoeller, M. M., Goldberg, M., Haupt, T., Horwitz, N., Jain, V., Mestayer, M. D., Moneti, G. C., Rozen, Y., Rubin, P., Skwarnicki, T., Stone, S., Thusalidas, M., Yao, W. M., Zhu, G., Barnes, A. V., Bartelt, J., Csorna, S. E., Letson, T., Alexander, J., Artuso, M., Bebek, C., Berkelman, K., Besson, D., Browder, T., Cassel, D. G., Cheu, E., Coffman, D. M., Drell, P. S., Ehrlich, R., Galik, R. S., Garcia-Sciveres, M., Geiser, B., Gittelman, B., Gray, S. W., Halling, A. M., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Honscheid, K., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kreinick, D. L., Lewis, J. D., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Nandi, S., Nordberg, E., O'Grady, C., Peterson, D., Pisharody, M., Riley, D., Sapper, M., Selen, M., Silverman, A., Worden, H., Worris, M., Sadoff, A. J., Avery, P., Garren, L. & Yelton, J., 1991, In: Physical Review D. 43, 9, p. 2836-2842 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  6 Scopus citations
 • Study of D0 decays into K̄0 and K̄*0

  Procario, M., Yang, S., Akerib, D. S., Barish, B., Chadha, M., Chan, S., Cowen, D. F., Eigen, G., Miller, J. S., Urheim, J., Weinstein, A. J., Acosta, D., Athanas, M., Masek, G., Ong, B., Paar, H., Sivertz, M., Bean, A., Gronberg, J., Kutschke, R., & 159 othersMenary, S., Morrison, R. J., Nakanishi, S., Nelson, H. N., Nelson, T. K., Richman, J. D., Tajima, H., Schmidt, D., Sperka, D., Witherell, M. S., Ballest, R., Daoudi, M., Ford, W. T., Johnson, D. R., Lingel, K., Lohner, M., Rankin, P., Smith, J. G., Alexander, J. P., Bebek, C., Berkelman, K., Besson, D., Browder, T. E., Cassel, D. G., Cho, H. A., Coffman, D. M., Drell, P. S., Ehrlich, R., Galik, R. S., Garcia-Sciveres, M., Geiser, B., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Honscheid, K., Jones, C. D., Jones, S. L., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kim, P. C., Kreinick, D. L., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Ng, C. R., Nordberg, E., Ogg, M., O'Grady, C., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Sapper, M., Selen, M., Worden, H., Worris, M., Würthwein, F., Avery, P., Freyberger, A., Rodriquez, R., Stephens, R., Yelton, J., Cinabro, D., Henderson, S., Kinoshita, K., Liu, T., Saulnier, M., Wilson, R., Yamamoto, H., Sadoff, A. J., Ammar, R., Ball, S., Baringer, P., Coppage, D., Copty, N., Davis, R., Hancock, N., Kelly, M., Kwak, N., Lam, H., Kubota, Y., Lattery, M., Nelson, J. K., Patton, S., Perticone, D., Poling, R., Savinov, V., Schrenk, S., Wang, R., Alam, M. S., Kim, I. J., Nemati, B., O'Neill, J. J., Romero, V., Severini, H., Sun, C. R., Zoeller, M. M., Crawford, G., Fulton, R., Gan, K. K., Kagan, H., Kass, R., Lee, J., Malchow, R., Morrow, F., Skovpen, Y., Sung, M., White, C., Whitmore, J., Wilson, P., Butler, F., Fu, X., Kalbfleisch, G., Lambrecht, M., Ross, W. R., Skubic, P., Snow, J., Wang, P. L., Wood, M., Bortoletto, D., Brown, D. N., Dominick, J., Mcilwain, R. L., Miao, T., Miller, D. H., Modesitt, M., Schaffner, S. F., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Wang, P. N., Battle, M., Ernst, J., Kroha, H., Roberts, S., Sparks, K., Thorndike, E. H., Wang, C. H., Sanghera, S., Skwarnicki, T., Stroynowski, R., Artuso, M., Goldberg, M., Horwitz, N., Kennett, R., Moneti, G. C., Muheim, F., Playfer, S., Rozen, Y., Rubin, P., Stone, S., Thulasidas, M., Zhu, G., Barnes, A. V., Bartelt, J., Csorna, S. E., Egyed, Z., Jain, V. & Sheldon, P., 1993, In: Physical Review D. 48, 9, p. 4007-4017 11 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  7 Scopus citations
 • Study of D0→π-e+νe, D+→π0e+νe, D0→K-e+νe, and D+→K̄0e+νe in tagged decays of the ψ(3770) resonance

  Ge, J. Y., Miller, D. H., Pavlunin, V., Sanghi, B., Shipsey, I. P. J., Xin, B., Adams, G. S., Hu, D., Moziak, B., Napolitano, J., Ecklund, K. M., He, Q., Insler, J., Muramatsu, H., Park, C. S., Thorndike, E. H., Yang, F., Gao, Y. S., Liu, F., Artuso, M., & 84 othersBlusk, S., Khalil, S., Li, J., Mountain, R., Randrianarivony, K., Sultana, N., Skwarnicki, T., Stone, S., Wang, J. C., Zhang, L. M., Bonvicini, G., Cinabro, D., Dubrovin, M., Lincoln, A., Naik, P., Rademacker, J., Asner, D. M., Edwards, K. W., Reed, J., Briere, R. A., Tatishvili, G., Vogel, H., Onyisi, P. U. E., Rosner, J. L., Alexander, J. P., Cassel, D. G., Duboscq, J. E., Ehrlich, R., Fields, L., Gibbons, L., Gray, R., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hertz, D., Hunt, J. M., Kandaswamy, J., Kreinick, D. L., Kuznetsov, V. E., Ledoux, J., Mahlke-Krüger, H., Mohapatra, D., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Ryd, A., Sadoff, A. J., Shi, X., Stroiney, S., Sun, W. M., Wilksen, T., Athar, S. B., Yelton, J., Rubin, P., Mehrabyan, S., Lowrey, N., Selen, M., White, E. J., Wiss, J., Mitchell, R. E., Shepherd, M. R., Besson, D., Pedlar, T. K., Cronin-Hennessy, D., Gao, K. Y., Hietala, J., Kubota, Y., Klein, T., Lang, B. W., Poling, R., Scott, A. W., Zweber, P., Dobbs, S., Metreveli, Z., Seth, K. K., Tan, B. J. Y., Tomaradze, A., Libby, J., Martin, L., Powell, A., Wilkinson, G., Love, W., Savinov, V. & Mendez, H., Mar 2 2009, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 79, 5, 052010.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  44 Scopus citations
 • Study of dipion transitions among Υ(3S), Υ(2S), and Υ(1S) states

  Cronin-Hennessy, D., Gao, K. Y., Hietala, J., Kubota, Y., Klein, T., Lang, B. W., Poling, R., Scott, A. W., Smith, A., Zweber, P., Dobbs, S., Metreveli, Z., Seth, K. K., Tomaradze, A., Ernst, J., Ecklund, K. M., Severini, H., Love, W., Savinov, V., Lopez, A., & 96 othersMehrabyan, S., Mendez, H., Ramirez, J., Huang, G. S., Miller, D. H., Pavlunin, V., Sanghi, B., Shipsey, I. P. J., Xin, B., Adams, G. S., Anderson, M., Cummings, J. P., Danko, I., Hu, D., Moziak, B., Napolitano, J., He, Q., Insler, J., Muramatsu, H., Park, C. S., Thorndike, E. H., Yang, F., Artuso, M., Blusk, S., Khalil, S., Li, J., Menaa, N., Mountain, R., Nisar, S., Randrianarivony, K., Sia, R., Skwarnicki, T., Stone, S., Wang, J. C., Bonvicini, G., Cinabro, D., Dubrovin, M., Lincoln, A., Pappas, S. P., Weinstein, A. J., Asner, D. M., Edwards, K. W., Naik, P., Briere, R. A., Ferguson, T., Tatishvili, G., Vogel, H., Watkins, M. E., Rosner, J. L., Adam, N. E., Alexander, J. P., Cassel, D. G., Duboscq, J. E., Ehrlich, R., Fields, L., Galik, R. S., Gibbons, L., Gray, R., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hertz, D., Jones, C. D., Kandaswamy, J., Kreinick, D. L., Kuznetsov, V. E., Mahlke-Krüger, H., Mohapatra, D., Onyisi, P. U. E., Patterson, J. R., Peterson, D., Pivarski, J., Riley, D., Ryd, A., Sadoff, A. J., Schwarthoff, H., Shi, X., Stroiney, S., Sun, W. M., Wilksen, T., Athar, S. B., Patel, R., Yelton, J., Rubin, P., Cawlfield, C., Eisenstein, B. I., Karliner, I., Kim, D., Lowrey, N., Selen, M., White, E. J., Wiss, J., Mitchell, R. E., Shepherd, M. R., Besson, D. & Pedlar, T. K., Oct 4 2007, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 76, 7, 072001.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  35 Scopus citations
 • Study of D J meson decays to D + π , D 0 π + and D* + π final states in pp collisions

  The Lhcb Collaboration, Sep 26 2013, In: Journal of High Energy Physics. 2013, 9, 145.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  87 Scopus citations
 • Study of DsJ(*) + mesons decaying to D∗ +KS0 and D*0K+ final states

  The Lhcb Collaboration, Feb 1 2016, In: Journal of High Energy Physics. 2016, 2, p. 1-26 26 p., 133.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  6 Scopus citations
 • Study of DsJ decays to D+KS0 and D0K+ final states in pp collisions

  Aaij, R., Beteta, C. A., Adametz, A., Adeva, B., Adinolfi, M., Adrover, C., Affolder, A., Ajaltouni, Z., Albrecht, J., Alessio, F., Alexander, M., Ali, S., Alkhazov, G., Cartelle, P. A., Alves, A. A., Amato, S., Amhis, Y., Anderson, J., Appleby, R. B., Gutierrez, O. A., & 598 othersArchilli, F., Artamonov, A., Artuso, M., Aslanides, E., Auriemma, G., Bachmann, S., Back, J. J., Balagura, V., Baldini, W., Barlow, R. J., Barschel, C., Barsuk, S., Barter, W., Bates, A., Bauer, C., Bauer, T., Bay, A., Beddow, J., Bediaga, I., Belogurov, S., Belous, K., Belyaev, I., Ben-Haim, E., Benayoun, M., Bencivenni, G., Benson, S., Benton, J., Bernet, R., Bettler, M. O., Van Beuzekom, M., Bien, A., Bifani, S., Bird, T., Bizzeti, A., Bjørnstad, P. M., Blake, T., Blanc, F., Blanks, C., Blouw, J., Blusk, S., Bobrov, A., Bocci, V., Bondar, A., Bondar, N., Bonivento, W., Borghi, S., Borgia, A., Bowcock, T. J. V., Bozzi, C., Brambach, T., Van Den Brand, J., Bressieux, J., Brett, D., Britsch, M., Britton, T., Brook, N. H., Brown, H., Büchler-Germann, A., Burducea, I., Bursche, A., Buytaert, J., Cadeddu, S., Callot, O., Calvi, M., Calvo Gomez, M., Camboni, A., Campana, P., Carbone, A., Carboni, G., Cardinale, R., Cardini, A., Carson, L., Carvalho Akiba, K., Casse, G., Cattaneo, M., Cauet, C., Charles, M., Charpentier, P., Chen, P., Chiapolini, N., Chrzaszcz, M., Ciba, K., Cid Vidal, X., Ciezarek, G., Clarke, P. E. L., Clemencic, M., Cliff, H. V., Closier, J., Coca, C., Coco, V., Cogan, J., Cogneras, E., Collins, P., Comerma-Montells, A., Contu, A., Cook, A., Coombes, M., Corti, G., Couturier, B., Cowan, G. A., Craik, D., Currie, R., D'Ambrosio, C., David, P., David, P. N. Y., De Bonis, I., De Bruyn, K., De Capua, S., De Cian, M., De Miranda, J. M., De Paula, L., De Simone, P., Decamp, D., Deckenhoff, M., Degaudenzi, H., Del Buono, L., Deplano, C., Derkach, D., Deschamps, O., Dettori, F., Dickens, J., Dijkstra, H., Diniz Batista, P., Domingo Bonal, F., Donleavy, S., Dordei, F., Dosil Suárez, A., Dossett, D., Dovbnya, A., Dupertuis, F., Dzhelyadin, R., Dziurda, A., Dzyuba, A., Easo, S., Egede, U., Egorychev, V., Eidelman, S., Van Eijk, D., Eisele, F., Eisenhardt, S., Ekelhof, R., Eklund, L., El Rifai, I., Elsasser, C., Elsby, D., Esperante Pereira, D., Falabella, A., Färber, C., Fardell, G., Farinelli, C., Farry, S., Fave, V., Fernandez Albor, V., Ferreira Rodrigues, F., Ferro-Luzzi, M., Filippov, S., Fitzpatrick, C., Fontana, M., Fontanelli, F., Forty, R., Francisco, O., Frank, M., Frei, C., Frosini, M., Furcas, S., Gallas Torreira, A., Galli, D., Gandelman, M., Gandini, P., Gao, Y., Garnier, J. C., Garofoli, J., Garra Tico, J., Garrido, L., Gascon, D., Gaspar, C., Gauld, R., Gauvin, N., Gersabeck, E., Gersabeck, M., Gershon, T., Ghez, P., Gibson, V., Gligorov, V. V., Göbel, C., Golubkov, D., Golutvin, A., Gomes, A., Gordon, H., Grabalosa Gándara, M., Graciani Diaz, R., Granado Cardoso, L. A., Graugés, E., Graziani, G., Grecu, A., Greening, E., Gregson, S., Grünberg, O., Gui, B., Gushchin, E., Guz, Y., Gys, T., Hadjivasiliou, C., Haefeli, G., Haen, C., Haines, S. C., Hampson, T., Hansmann-Menzemer, S., Harnew, N., Harnew, J., Harrison, J., Harrison, P. F., Hartmann, T., He, J., Heijne, V., Hennessy, K., Henrard, P., Hernando Morata, J. A., Van Herwijnen, E., Hicks, E., Holubyev, K., Hopchev, P., Hulsbergen, W., Hunt, P., Huse, T., Huston, R. S., Hutchcroft, D., Hynds, D., Iakovenko, V., Ilten, P., Imong, J., Jacobsson, R., Jaeger, A., Jahjah Hussein, M., Jans, E., Jansen, F., Jaton, P., Jean-Marie, B., Jing, F., John, M., Johnson, D., Jones, C. R., Jost, B., Kaballo, M., Kandybei, S., Karacson, M., Karbach, T. M., Keaveney, J., Kenyon, I. R., Kerzel, U., Ketel, T., Keune, A., Khanji, B., Kim, Y. M., Knecht, M., Kochebina, O., Komarov, I., Koopman, R. F., Koppenburg, P., Korolev, M., Kozlinskiy, A., Kravchuk, L., Kreplin, K., Kreps, M., Krocker, G., Krokovny, P., Kruse, F., Kucharczyk, M., Kudryavtsev, V., Kvaratskheliya, T., La Thi, V. N., Lacarrere, D., Lafferty, G., Lai, A., Lambert, D., Lambert, R. W., Lanciotti, E., Lanfranchi, G., Langenbruch, C., Latham, T., Lazzeroni, C., Le Gac, R., Van Leerdam, J., Lees, J. P., Lefèvre, R., Leflat, A., Lefrançois, J., Leroy, O., Lesiak, T., Li, L., Li, Y., Li Gioi, L., Lieng, M., Liles, M., Lindner, R., Linn, C., Liu, B., Liu, G., Von Loeben, J., Lopes, J. H., Lopez Asamar, E., Lopez-March, N., Lu, H., Luisier, J., Mac Raighne, A., MacHefert, F., MacHikhiliyan, I. V., MacIuc, F., Maev, O., Magnin, J., Malde, S., Mamunur, R. M. D., Manca, G., Mancinelli, G., Mangiafave, N., Marconi, U., Märki, R., Marks, J., Martellotti, G., Martens, A., Martin, L., Martín Sánchez, A., Martinelli, M., Martinez Santos, D., Massafferri, A., Mathe, Z., Matteuzzi, C., Matveev, M., Maurice, E., Maynard, B., Mazurov, A., McGregor, G., McNulty, R., Meissner, M., Merk, M., Merkel, J., Milanes, D. A., Minard, M. N., Molina Rodriguez, J., Monteil, S., Moran, D., Morawski, P., Mountain, R., Mous, I., Muheim, F., Müller, K., Muresan, R., Muryn, B., Muster, B., Mylroie-Smith, J., Naik, P., Nakada, T., Nandakumar, R., Nasteva, I., Needham, M., Neufeld, N., Nguyen, A. D., Nguyen-Mau, C., Nicol, M., Niess, V., Nikitin, N., Nikodem, T., Nomerotski, A., Novoselov, A., Oblakowska-Mucha, A., Obraztsov, V., Oggero, S., Ogilvy, S., Okhrimenko, O., Oldeman, R., Orlandea, M., Otalora Goicochea, J. M., Owen, P., Pal, B. K., Palano, A., Palutan, M., Panman, J., Papanestis, A., Pappagallo, M., Parkes, C., Parkinson, C. J., Passaleva, G., Patel, G. D., Patel, M., Patrick, G. N., Patrignani, C., Pavel-Nicorescu, C., Pazos Alvarez, A., Pellegrino, A., Penso, G., Pepe Altarelli, M., Perazzini, S., Perego, D. L., Perez Trigo, E., Yzquierdo, A. P. C., Perret, P., Perrin-Terrin, M., Pessina, G., Petrolini, A., Phan, A., Picatoste Olloqui, E., Pie Valls, B., Pietrzyk, B., Pilař, T., Pinci, D., Playfer, S., Plo Casasus, M., Polci, F., Polok, G., Poluektov, A., Polycarpo, E., Popov, D., Popovici, B., Potterat, C., Powell, A., Prisciandaro, J., Pugatch, V., Puig Navarro, A., Qian, W., Rademacker, J. H., Rakotomiaramanana, B., Rangel, M. S., Raniuk, I., Rauschmayr, N., Raven, G., Redford, S., Reid, M. M., Dos Reis, A. C., Ricciardi, S., Richards, A., Rinnert, K., Roa Romero, D. A., Robbe, P., Rodrigues, E., Rodrigues, F., Rodriguez Perez, P., Rogers, G. J., Roiser, S., Romanovsky, V., Romero Vidal, A., Rosello, M., Rouvinet, J., Ruf, T., Ruiz, H., Sabatino, G., Saborido Silva, J. J., Sagidova, N., Sail, P., Saitta, B., Salzmann, C., Sanmartin Sedes, B., Sannino, M., Santacesaria, R., Santamarina Rios, C., Santinelli, R., Santovetti, E., Sapunov, M., Sarti, A., Satriano, C., Satta, A., Savrie, M., Savrina, D., Schaack, P., Schiller, M., Schindler, H., Schleich, S., Schlupp, M., Schmelling, M., Schmidt, B., Schneider, O., Schopper, A., Schune, M. H., Schwemmer, R., Sciascia, B., Sciubba, A., Seco, M., Semennikov, A., Senderowska, K., Sepp, I., Serra, N., Serrano, J., Seyfert, P., Shapkin, M., Shapoval, I., Shatalov, P., Shcheglov, Y., Shears, T., Shekhtman, L., Shevchenko, O., Shevchenko, V., Shires, A., Silva Coutinho, R., Skwarnicki, T., Smith, N. A., Smith, E., Smith, M., Sobczak, K., Soler, F. J. P., Solomin, A., Soomro, F., Souza, D., Souza De Paula, B., Spaan, B., Sparkes, A., Spradlin, P., Stagni, F., Stahl, S., Steinkamp, O., Stoica, S., Stone, S., Storaci, B., Straticiuc, M., Straumann, U., Subbiah, V. K., Swientek, S., Szczekowski, M., Szczypka, P., Szumlak, T., T'Jampens, S., Teklishyn, M., Teodorescu, E., Teubert, F., Thomas, C., Thomas, E., Van Tilburg, J., Tisserand, V., Tobin, M., Tolk, S., Topp-Joergensen, S., Torr, N., Tournefier, E., Tourneur, S., Tran, M. T., Tsaregorodtsev, A., Tuning, N., Ubeda Garcia, M., Ukleja, A., Uwer, U., Vagnoni, V., Valenti, G., Vazquez Gomez, R., Vazquez Regueiro, P., Vecchi, S., Velthuis, J. J., Veltri, M., Veneziano, G., Vesterinen, M., Viaud, B., Videau, I., Vieira, D., Vilasis-Cardona, X., Visniakov, J., Vollhardt, A., Volyanskyy, D., Voong, D., Vorobyev, A., Vorobyev, V., Voß, C., Voss, H., Waldi, R., Wallace, R., Wandernoth, S., Wang, J., Ward, D. R., Watson, N. K., Webber, A. D., Websdale, D., Whitehead, M., Wich, J., Wiedner, D., Wiggers, L., Wilkinson, G., Williams, M. P., Williams, M., Wilson, F. F., Wishahi, J., Witek, M., Witzeling, W., Wotton, S. A., Wright, S., Wu, S., Wyllie, K., Xie, Y., Xing, F., Xing, Z., Yang, Z., Young, R., Yuan, X., Yushchenko, O., Zangoli, M., Zavertyaev, M., Zhang, F., Zhang, L., Zhang, W. C., Zhang, Y., Zhelezov, A., Zhong, L. & Zvyagin, A., 2012, In: Journal of High Energy Physics. 2012, 10, 151.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  35 Scopus citations
 • Study of dynamics of pp transitions among γ(3S), γ(2S) and γ(1S) in CLEO

  Skwarnicki, T., Jan 1 2006.

  Research output: Contribution to conferencePaperpeer-review

 • Study of exclusive charmless semileptonic B decays and |Vub|

  Adam, N. E., Alexander, J. P., Berkelman, K., Cassel, D. G., Duboscq, J. E., Ehrlich, R., Fields, L., Gibbons, L., Gray, R., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hertz, D., Jones, C. D., Kandaswamy, J., Kreinick, D. L., Kuznetsov, V. E., Mahlke-Krüger, H., Meyer, T. O., Onyisi, P. U. E., & 101 othersPatterson, J. R., Peterson, D., Pivarski, J., Riley, D., Ryd, A., Sadoff, A. J., Schwarthoff, H., Shi, X., Stroiney, S., Sun, W. M., Wilksen, T., Weinberger, M., Athar, S. B., Patel, R., Potlia, V., Yelton, J., Rubin, P., Cawlfield, C., Eisenstein, B. I., Karliner, I., Kim, D., Lowrey, N., Naik, P., Selen, M., White, E. J., Wiss, J., Mitchell, R. E., Shepherd, M. R., Besson, D., Pedlar, T. K., Cronin-Hennessy, D., Gao, K. Y., Hietala, J., Kubota, Y., Klein, T., Lang, B. W., Poling, R., Scott, A. W., Smith, A., Zweber, P., Dobbs, S., Metreveli, Z., Seth, K. K., Tomaradze, A., Ernst, J., Ecklund, K. M., Severini, H., Love, W., Savinov, V., Aquines, O., Li, Z., Lopez, A., Mehrabyan, S., Mendez, H., Ramirez, J., Huang, G. S., Miller, D. H., Pavlunin, V., Sanghi, B., Shipsey, I. P. J., Xin, B., Adams, G. S., Anderson, M., Cummings, J. P., Danko, I., Hu, D., Moziak, B., Napolitano, J., He, Q., Insler, J., Muramatsu, H., Park, C. S., Thorndike, E. H., Yang, F., Coan, T. E., Gao, Y. S., Artuso, M., Blusk, S., Butt, J., Li, J., Menaa, N., Mountain, R., Nisar, S., Randrianarivony, K., Sia, R., Skwarnicki, T., Stone, S., Wang, J. C., Zhang, K., Bonvicini, G., Cinabro, D., Dubrovin, M., Lincoln, A., Asner, D. M., Edwards, K. W., Briere, R. A., Ferguson, T., Tatishvili, G., Vogel, H., Watkins, M. E. & Rosner, J. L., Jul 24 2007, In: Physical Review Letters. 99, 4, 041802.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  53 Scopus citations
 • Study of exclusive charmless semileptonic B decays and extraction of |Vub| at CLEO

  Asner, D. M., Edwards, K. W., Briere, R. A., Ferguson, T., Tatishvili, G., Vogel, H., Watkins, M. E., Rosner, J. L., Adam, N. E., Alexander, J. P., Cassel, D. G., Duboscq, J. E., Ehrlich, R., Fields, L., Gibbons, L., Gray, R., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hertz, D., & 100 othersJones, C. D., Kandaswamy, J., Kreinick, D. L., Kuznetsov, V. E., Mahlke-Krüger, H., Meyer, T. O., Onyisi, P. U. E., Patterson, J. R., Peterson, D., Pivarski, J., Riley, D., Ryd, A., Sadoff, A. J., Schwarthoff, H., Shi, X., Stroiney, S., Sun, W. M., Wilksen, T., Weinberger, M., Athar, S. B., Patel, R., Potlia, V., Yelton, J., Rubin, P., Cawlfield, C., Eisenstein, B. I., Karliner, I., Kim, D., Lowrey, N., Naik, P., Selen, M., White, E. J., Wiss, J., Mitchell, R. E., Shepherd, M. R., Besson, D., Pedlar, T. K., Cronin-Hennessy, D., Gao, K. Y., Hietala, J., Kubota, Y., Klein, T., Lang, B. W., Poling, R., Scott, A. W., Smith, A., Zweber, P., Dobbs, S., Metreveli, Z., Seth, K. K., Tomaradze, A., Ernst, J., Ecklund, K. M., Severini, H., Love, W., Savinov, V., Aquines, O., Li, Z., Lopez, A., Mehrabyan, S., Mendez, H., Ramirez, J., Huang, G. S., Miller, D. H., Pavlunin, V., Sanghi, B., Shipsey, I. P. J., Xin, B., Adams, G. S., Anderson, M., Cummings, J. P., Danko, I., Hu, D., Moziak, B., Napolitano, J., He, Q., Insler, J., Muramatsu, H., Park, C. S., Thorndike, E. H., Yang, F., Coan, T. E., Gao, Y. S., Artuso, M., Blusk, S., Butt, J., Li, J., Menaa, N., Mountain, R., Nisar, S., Randrianarivony, K., Sia, R., Skwarnicki, T., Stone, S., Wang, J. C., Zhang, K., Bonvicini, G., Cinabro, D., Dubrovin, M. & Lincoln, A., Jul 31 2007, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 76, 1, 012007.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  18 Scopus citations
 • Study of exclusive photoproduction of charmonium in ultra-peripheral lead-lead collisions

  The Lhcb Collaboration, Jun 2023, In: Journal of High Energy Physics. 2023, 6, 146.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  2 Scopus citations
 • Study of exclusive radiative B meson decays

  Coan, T. E., Fadeyev, V., Maravin, Y., Narsky, I., Stroynowski, R., Ye, J., Wlodek, T., Artuso, M., Ayad, R., Boulahouache, C., Bukin, K., Dambasuren, E., Karamov, S., Kopp, S., Majumder, G., Moneti, G. C., Mountain, R., Schuh, S., Skwarnicki, T., Stone, S., & 170 othersViehhauser, G., Wang, J. C., Wolf, A., Wu, J., Csorna, S. E., Danko, I., Mc Lean, K. W., Márka, S., Xu, Z., Godang, R., Kinoshita, K., Lai, I. C., Schrenk, S., Bonvicini, G., Cinabro, D., Perera, L. P., Zhou, G. J., Eigen, G., Lipeles, E., Schmidtler, M., Shapiro, A., Sun, W. M., Weinstein, A. J., Würthwein, F., Jaffe, D. E., Masek, G., Paar, H. P., Potter, E. M., Prell, S., Sharma, V., Asner, D. M., Eppich, A., Hill, T. S., Lange, D. J., Morrison, R. J., Briere, R. A., Behrens, B. H., Ford, W. T., Gritsan, A., Roy, J., Smith, J. G., Alexander, J. P., Baker, R., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Blanc, F., Boisvert, V., Cassel, D. G., Dickson, M., Drell, P. S., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Foland, A. D., Gaidarev, P., Gibbons, L., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hopman, P. I., Jones, C. D., Kreinick, D. L., Lohner, M., Magerkurth, A., Meyer, T. O., Mistry, N. B., Nordberg, E., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Thayer, J. G., Thies, P. G., Valant-Spaight, B., Warburton, A., Avery, P., Prescott, C., Rubiera, A. I., Yelton, J., Zheng, J., Brandenburg, G., Ershov, A., Gao, Y. S., Kim, D. Y. J., Wilson, R., Browder, T. E., Li, Y., Rodriguez, J. L., Yamamoto, H., Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Ernst, J., Gladding, G. E., Gollin, G. D., Hans, R. M., Johnson, E., Karliner, I., Marsh, M. A., Palmer, M., Plager, C., Sedlack, C., Selen, M., Thaler, J. J., Williams, J., Edwards, K. W., Janicek, R., Patel, P. M., Sadoff, A. J., Ammar, R., Bean, A., Besson, D., Davis, R., Kwak, N., Zhao, X., Anderson, S., Frolov, V. V., Kubota, Y., Lee, S. J., Mahapatra, R., Neill, J. J. O., Poling, R., Riehle, T., Smith, A., Urheim, J., Ahmed, S., Alam, M. S., Athar, S. B., Jian, L., Ling, L., Mahmood, A. H., Saleem, M., Timm, S., Wappler, F., Anastassov, A., Duboscq, J. E., Gan, K. K., Gwon, C., Hart, T., Honscheid, K., Hufnagel, D., Kagan, H., Kass, R., Pedlar, T. K., Schwarthoff, H., Thayer, J. B., von Toerne, E., Zoeller, M. M., Richichi, S. J., Severini, H., Skubic, P., Undrus, A., Chen, S., Fast, J., Hinson, J. W., Lee, J., Menon, N., Miller, D. H., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Pavlunin, V., Cronin-Hennessy, D., Kwon, Y., Lyon, A. L., Thorndike, E. H., Jessop, C. P., Marsiske, H., Perl, M. L., Savinov, V., Ugolini, D. & Zhou, X., 2000, In: Physical Review Letters. 84, 23, p. 5283-5287 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  162 Scopus citations
 • Study of exclusive two-body [formula presented] meson decays to charmonium

  Avery, P., Prescott, C., Rubiera, A. I., Yelton, J., Zheng, J., Brandenburg, G., Ershov, A., Gao, Y. S., Kim, D. Y. J., Wilson, R., Browder, T. E., Li, Y., Rodriguez, J. L., Yamamoto, H., Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Ernst, J., Gladding, G. E., Gollin, G. D., Hans, R. M., & 172 othersJohnson, E., Karliner, I., Marsh, M. A., Palmer, M., Plager, C., Sedlack, C., Selen, M., Thaler, J. J., Williams, J., Edwards, K. W., Janicek, R., Patel, P. M., Sadoff, A. J., Ammar, R., Bean, A., Besson, D., Davis, R., Kwak, N., Zhao, X., Anderson, S., Frolov, V. V., Kubota, Y., Lee, S. J., Mahapatra, R., O’Neill, J. J., Poling, R., Riehle, T., Smith, A., Stepaniak, C. J., Urheim, J., Ahmed, S., Alam, M. S., Athar, S. B., Jian, L., Ling, L., Saleem, M., Timm, S., Wappler, F., Anastassov, A., Duboscq, J. E., Eckhart, E., Gan, K. K., Gwon, C., Hart, T., Honscheid, K., Hufnagel, D., Kagan, H., Kass, R., Pedlar, T. K., Schwarthoff, H., Thayer, J. B., von Toerne, E., Zoeller, M. M., Richichi, S. J., Severini, H., Skubic, P., Undrus, A., Chen, S., Fast, J., Hinson, J. W., Lee, J., Miller, D. H., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Pavlunin, V., Cronin-Hennessy, D., Lyon, A. L., Thorndike, E. H., Jessop, C. P., Marsiske, H., Perl, M. L., Savinov, V., Ugolini, D., Zhou, X., Coan, T. E., Fadeyev, V., Maravin, Y., Narsky, I., Stroynowski, R., Ye, J., Wlodek, T., Artuso, M., Ayad, R., Boulahouache, C., Bukin, K., Dambasuren, E., Karamov, S., Majumder, G., Moneti, G. C., Mountain, R., Schuh, S., Skwarnicki, T., Stone, S., Viehhauser, G., Wang, J. C., Wolf, A., Wu, J., Kopp, S., Mahmood, A. H., Csorna, S. E., Danko, I., McLean, K. W., Márka, S., Xu, Z., Godang, R., Kinoshita, K., Lai, I. C., Schrenk, S., Bonvicini, G., Cinabro, D., McGee, S., Perera, L. P., Zhou, G. J., Lipeles, E., Pappas, S. P., Schmidtler, M., Shapiro, A., Sun, W. M., Weinstein, A. J., Würthwein, F., Jaffe, D. E., Masek, G., Paar, H. P., Potter, E. M., Prell, S., Sharma, V., Asner, D. M., Eppich, A., Hill, T. S., Morrison, R. J., Briere, R. A., Ferguson, T., Vogel, H., Behrens, B. H., Ford, W. T., Gritsan, A., Roy, J., Smith, J. G., Alexander, J. P., Baker, R., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Blanc, F., Boisvert, V., Cassel, D. G., Dickson, M., Drell, P. S., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Foland, A. D., Gaidarev, P., Gibbons, L., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hopman, P. I., Jones, C. D., Kreinick, D. L., Lohner, M., Magerkurth, A., Meyer, T. O., Mistry, N. B., Nordberg, E., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Thayer, J. G., Thies, P. G., Valant-Spaight, B. & Warburton, A., 2000, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 62, 5, p. 5 1 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 • Study of exclusive two-body B0 meson decays to charmonium

  Avery, P., Prescott, C., Rubiera, A. I., Yelton, J., Zheng, J., Brandenburg, G., Ershov, A., Gao, Y. S., Kim, D. Y. J., Wilson, R., Browder, T. E., Li, Y., Rodriguez, J. L., Yamamoto, H., Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Ernst, J., Gladding, G. E., Gollin, G. D., Hans, R. M., & 172 othersJohnson, E., Karliner, I., Marsh, M. A., Palmer, M., Plager, C., Sedlack, C., Selen, M., Thaler, J. J., Williams, J., Edwards, K. W., Janicek, R., Patel, P. M., Sadoff, A. J., Ammar, R., Bean, A., Besson, D., Davis, R., Kwak, N., Zhao, X., Anderson, S., Frolov, V. V., Kubota, Y., Lee, S. J., Mahapatra, R., O'Neill, J. J., Poling, R., Riehle, T., Smith, A., Stepaniak, C. J., Urheim, J., Ahmed, S., Alam, M. S., Athar, S. B., Jian, L., Ling, L., Saleem, M., Timm, S., Wappler, F., Anastassov, A., Duboscq, J. E., Eckhart, E., Gan, K. K., Gwon, C., Hart, T., Honscheid, K., Hufnagel, D., Kagan, H., Kass, R., Pedlar, T. K., Schwarthoff, H., Thayer, J. B., Von Toerne, E., Zoeller, M. M., Richichi, S. J., Severini, H., Skubic, P., Undrus, A., Chen, S., Fast, J., Hinson, J. W., Lee, J., Miller, D. H., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Pavlunin, V., Cronin-Hennessy, D., Lyon, A. L., Thorndike, E. H., Jessop, C. P., Marsiske, H., Perl, M. L., Savinov, V., Ugolini, D., Zhou, X., Coan, T. E., Fadeyev, V., Maravin, Y., Narsky, I., Stroynowski, R., Ye, J., Wlodek, T., Artuso, M., Ayad, R., Boulahouache, C., Bukin, K., Dambasuren, E., Karamov, S., Majumder, G., Moneti, G. C., Mountain, R., Schuh, S., Skwarnicki, T., Stone, S., Viehhauser, G., Wang, J. C., Wolf, A., Wu, J., Kopp, S., Mahmood, A. H., Csorna, S. E., Danko, I., McLean, K. W., Márka, S., Xu, Z., Godang, R., Kinoshita, K., Lai, I. C., Schrenk, S., Bonvicini, G., Cinabro, D., McGee, S., Perera, L. P., Zhou, G. J., Lipeles, E., Pappas, S. P., Schmidtler, M., Shapiro, A., Sun, W. M., Weinstein, A. J., Würthwein, F., Jaffe, D. E., Masek, G., Paar, H. P., Potter, E. M., Prell, S., Sharma, V., Asner, D. M., Eppich, A., Hill, T. S., Morrison, R. J., Briere, R. A., Ferguson, T., Vogel, H., Behrens, B. H., Ford, W. T., Gritsan, A., Roy, J., Smith, J. G., Alexander, J. P., Baker, R., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Blanc, F., Boisvert, V., Cassel, D. G., Dickson, M., Drell, P. S., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Foland, A. D., Gaidarev, P., Gibbons, L., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hopman, P. I., Jones, C. D., Kreinick, D. L., Lohner, M., Magerkurth, A., Meyer, T. O., Mistry, N. B., Nordberg, E., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Thayer, J. G., Thies, P. G., Valant-Spaight, B. & Warburton, A., Sep 1 2000, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 62, 5, p. 1-5 5 p., 051101.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  11 Scopus citations
 • Study of flavor-tagged baryon production in [Formula presented] decay

  Ammar, R., Baringer, P., Bean, A., Besson, D., Coppage, D., Copty, N., Davis, R., Hancock, N., Kotov, S., Kravchenko, I., Kwak, N., Kubota, Y., Lattery, M., Nelson, J. K., Patton, S., Poling, R., Riehle, T., Savinov, V., Wang, R., Alam, M. S., & 184 othersKim, I. J., Ling, Z., Mahmood, A. H., O’Neill, J. J., Severini, H., Sun, C. R., Timm, S., Wappler, F., Crawford, G., Duboscq, J. E., Fulton, R., Fujino, D., Gan, K. K., Honscheid, K., Kagan, H., Kass, R., Lee, J., Sung, M., White, C., Wanke, R., Wolf, A., Zoeller, M. M., Fu, X., Nemati, B., Ross, W. R., Skubic, P., Wood, M., Bishai, M., Fast, J., Gerndt, E., Hinson, J. W., Miao, T., Miller, D. H., Modesitt, M., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Wang, P. N., Gibbons, L., Johnson, S. D., Kwon, Y., Roberts, S., Thorndike, E. H., Coan, T. E., Dominick, J., Fadeyev, V., Korolkov, I., Lambrecht, M., Sanghera, S., Shelkov, V., Stroynowski, R., Volobouev, I., Wei, G., Artuso, M., Gao, M., Goldberg, M., He, D., Horwitz, N., Kopp, S., Moneti, G. C., Mountain, R., Muheim, F., Mukhin, Y., Playfer, S., Skwarnicki, T., Stone, S., Xing, X., Bartelt, J., Csorna, S. E., Jain, V., Marka, S., Gibaut, D., Kinoshita, K., Pomianowski, P., Schrenk, S., Barish, B., Chadha, M., Chan, S., Cowen, D. F., Eigen, G., Miller, J. S., O’Grady, C., Urheim, J., Weinstein, A. J., Würthwein, F., Asner, D. M., Athanas, M., Bliss, D. W., Brower, W. S., Masek, G., Paar, H. P., Gronberg, J., Korte, C. M., Kutschke, R., Menary, S., Morrison, R. J., Nakanishi, S., Nelson, H. N., Nelson, T. K., Qiao, C., Richman, J. D., Roberts, D., Ryd, A., Tajima, H., Witherell, M. S., Balest, R., Cho, K., Ford, W. T., Lohner, M., Park, H., Rankin, P., Roy, J., Smith, J. G., Alexander, J. P., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Bloom, K., Browder, T. E., Cassel, D. G., Cho, H. A., Coffman, D. M., Crowcroft, D. S., Dickson, M., Drell, P. S., Dumas, D. J., Ehrlich, R., Elia, R., Gaidarev, P., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Henderson, S., Jones, C. D., Jones, S. L., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kim, P. C., Kreinick, D. L., Lee, T., Liu, Y., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Ng, C. R., Nordberg, E., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Soffer, A., Ward, C., Avery, P., Freyberger, A., Lingel, K., Prescott, C., Rodriguez, J., Yang, S., Yelton, J., Brandenburg, G., Cinabro, D., Liu, T., Saulnier, M., Wilson, R., Yamamoto, H., Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Ernst, J., Gladding, G. E., Gollin, G. D., Palmer, M., Selen, M., Thaler, J. J., Edwards, K. W., McLean, K. W., Ogg, M., Bellerive, A., Britton, D. I., Hyatt, E. R. F., Janicek, R., MacFarlane, D. B., Patel, P. M., Spaan, B. & Sadoff, A. J., 1997, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 55, 1, p. 13-18 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  11 Scopus citations
 • Study of forward Z + jet production in pp collisions at √ s = 7 TeV

  Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Adrover, C., Affolder, A., Ajaltouni, Z., Albrecht, J., Alessio, F., Alexander, M., Ali, S., Alkhazov, G., Alvarez Cartelle, P., Alves, A. A., Amato, S., Amerio, S., Amhis, Y., Anderlini, L., Anderson, J., Andreassen, R., Andreotti, M., & 650 othersAndrews, J. E., Appleby, R. B., Aquines Gutierrez, O., Archilli, F., Artamonov, A., Artuso, M., Aslanides, E., Auriemma, G., Baalouch, M., Bachmann, S., Back, J. J., Badalov, A., Baesso, C., Balagura, V., Baldini, W., Barlow, R. J., Barschel, C., Barsuk, S., Barter, W., Batozskaya, V., Bauer, T., Bay, A., Beddow, J., Bedeschi, F., Bediaga, I., Belogurov, S., Belous, K., Belyaev, I., Ben-Haim, E., Bencivenni, G., Benson, S., Benton, J., Berezhnoy, A., Bernet, R., Bettler, M. O., Van Beuzekom, M., Bien, A., Bifani, S., Bird, T., Bizzeti, A., Bjørnstad, P. M., Blake, T., Blanc, F., Blouw, J., Blusk, S., Bocci, V., Bondar, A., Bondar, N., Bonivento, W., Borghi, S., Borgia, A., Bowcock, T. J. V., Bowen, E., Bozzi, C., Brambach, T., Van Den Brand, J., Bressieux, J., Brett, D., Britsch, M., Britton, T., Brook, N. H., Brown, H., Bursche, A., Busetto, G., Buytaert, J., Cadeddu, S., Calabrese, R., Callot, O., Calvi, M., Calvo Gomez, M., Camboni, A., Campana, P., Campora Perez, D., Carbone, A., Carboni, G., Cardinale, R., Cardini, A., Carranza-Mejia, H., Carson, L., Carvalho Akiba, K., Casse, G., Castillo Garcia, L., Cattaneo, M., Cauet, C., Cenci, R., Charles, M., Charpentier, P., Cheung, S. F., Chiapolini, N., Chrzaszcz, M., Ciba, K., Cid Vidal, X., Ciezarek, G., Clarke, P. E. L., Clemencic, M., Cliff, H. V., Closier, J., Coca, C., Coco, V., Cogan, J., Cogneras, E., Collins, P., Comerma-Montells, A., Contu, A., Cook, A., Coombes, M., Coquereau, S., Corti, G., Couturier, B., Cowan, G. A., Craik, D. C., Cruz Torres, M., Cunliffe, S., Currie, R., D'Ambrosio, C., Dalseno, J., David, P., David, P. N. Y., Davis, A., De Bonis, I., De Bruyn, K., De Capua, S., De Cian, M., De Miranda, J. M., De Paula, L., De Silva, W., De Simone, P., Decamp, D., Deckenhoff, M., Del Buono, L., Déléage, N., Derkach, D., Deschamps, O., Dettori, F., Di Canto, A., Dijkstra, H., Dogaru, M., Donleavy, S., Dordei, F., Dosil Suárez, A., Dossett, D., Dovbnya, A., Dupertuis, F., Durante, P., Dzhelyadin, R., Dziurda, A., Dzyuba, A., Easo, S., Egede, U., Egorychev, V., Eidelman, S., Van Eijk, D., Eisenhardt, S., Eitschberger, U., Ekelhof, R., Eklund, L., El Rifai, I., Elsasser, C., Falabella, A., Färber, C., Farinelli, C., Farry, S., Ferguson, D., Fernandez Albor, V., Ferreira Rodrigues, F., Ferro-Luzzi, M., Filippov, S., Fiore, M., Fiorini, M., Fitzpatrick, C., Fontana, M., Fontanelli, F., Forty, R., Francisco, O., Frank, M., Frei, C., Frosini, M., Furfaro, E., Gallas Torreira, A., Galli, D., Gandelman, M., Gandini, P., Gao, Y., Garofoli, J., Garosi, P., Garra Tico, J., Garrido, L., Gaspar, C., Gauld, R., Gersabeck, E., Gersabeck, M., Gershon, T., Ghez, P., Gibson, V., Giubega, L., Gligorov, V. V., Göbel, C., Golubkov, D., Golutvin, A., Gomes, A., Gorbounov, P., Gordon, H., Grabalosa Gándara, M., Graciani Diaz, R., Granado Cardoso, L. A., Graugés, E., Graziani, G., Grecu, A., Greening, E., Gregson, S., Griffith, P., Grillo, L., Grünberg, O., Gui, B., Gushchin, E., Guz, Y., Gys, T., Hadjivasiliou, C., Haefeli, G., Haen, C., Hafkenscheid, T. W., Haines, S. C., Hall, S., Hamilton, B., Hampson, T., Hansmann-Menzemer, S., Harnew, N., Harnew, S. T., Harrison, J., Hartmann, T., He, J., Head, T., Heijne, V., Hennessy, K., Henrard, P., Hernando Morata, J. A., Van Herwijnen, E., Heß, M., Hicheur, A., Hicks, E., Hill, D., Hoballah, M., Hombach, C., Hulsbergen, W., Hunt, P., Huse, T., Hussain, N., Hutchcroft, D., Hynds, D., Iakovenko, V., Idzik, M., Ilten, P., Jacobsson, R., Jaeger, A., Jans, E., Jaton, P., Jawahery, A., Jing, F., John, M., Johnson, D., Jones, C. R., Joram, C., Jost, B., Kaballo, M., Kandybei, S., Kanso, W., Karacson, M., Karbach, T. M., Kenyon, I. R., Ketel, T., Khanji, B., Klaver, S., Kochebina, O., Komarov, I., Koopman, R. F., Koppenburg, P., Korolev, M., Kozlinskiy, A., Kravchuk, L., Kreplin, K., Kreps, M., Krocker, G., Krokovny, P., Kruse, F., Kucharczyk, M., Kudryavtsev, V., Kurek, K., Kvaratskheliya, T., La Thi, V. N., Lacarrere, D., Lafferty, G., Lai, A., Lambert, D., Lambert, R. W., Lanciotti, E., Lanfranchi, G., Langenbruch, C., Latham, T., Lazzeroni, C., Le Gac, R., Van Leerdam, J., Lees, J. P., Lefèvre, R., Leflat, A., Lefrançois, J., Leo, S., Leroy, O., Lesiak, T., Leverington, B., Li, Y., Li Gioi, L., Liles, M., Lindner, R., Linn, C., Liu, B., Liu, G., Lohn, S., Longstaff, I., Lopes, J. H., Lopez-March, N., Lu, H., Lucchesi, D., Luisier, J., Luo, H., Luppi, E., Lupton, O., Machefert, F., Machikhiliyan, I. V., Maciuc, F., Maev, O., Malde, S., Manca, G., Mancinelli, G., Maratas, J., Marconi, U., Marino, P., Märki, R., Marks, J., Martellotti, G., Martens, A., Martín Sánchez, A., Martinelli, M., Martinez Santos, D., Martins Tostes, D., Martynov, A., Massafferri, A., Matev, R., Mathe, Z., Matteuzzi, C., Maurice, E., Mazurov, A., McCann, M., McCarthy, J., McNab, A., McNulty, R., McSkelly, B., Meadows, B., Meier, F., Meissner, M., Merk, M., Milanes, D. A., Minard, M. N., Molina Rodriguez, J., Monteil, S., Moran, D., Morawski, P., Mordà, A., Morello, M. J., Mountain, R., Mous, I., Muheim, F., Müller, K., Muresan, R., Muryn, B., Muster, B., Naik, P., Nakada, T., Nandakumar, R., Nasteva, I., Needham, M., Neubert, S., Neufeld, N., Nguyen, A. D., Nguyen, T. D., Nguyen-Mau, C., Nicol, M., Niess, V., Niet, R., Nikitin, N., Nikodem, T., Nomerotski, A., Novoselov, A., Oblakowska-Mucha, A., Obraztsov, V., Oggero, S., Ogilvy, S., Okhrimenko, O., Oldeman, R., Onderwater, G., Orlandea, M., Otalora Goicochea, J. M., Owen, P., Oyanguren, A., Pal, B. K., Palano, A., Palutan, M., Panman, J., Papanestis, A., Pappagallo, M., Parkes, C., Parkinson, C. J., Passaleva, G., Patel, G. D., Patel, M., Patrignani, C., Pavel-Nicorescu, C., Pazos Alvarez, A., Pearce, A., Pellegrino, A., Penso, G., Pepe Altarelli, M., Perazzini, S., Perez Trigo, E., Pérez-Calero Yzquierdo, A., Perret, P., Perrin-Terrin, M., Pescatore, L., Pesen, E., Pessina, G., Petridis, K., Petrolini, A., Picatoste Olloqui, E., Pietrzyk, B., Pilař, T., Pinci, D., Playfer, S., Plo Casasus, M., Polci, F., Polok, G., Poluektov, A., Polycarpo, E., Popov, A., Popov, D., Popovici, B., Potterat, C., Powell, A., Prisciandaro, J., Pritchard, A., Prouve, C., Pugatch, V., Puig Navarro, A., Punzi, G., Qian, W., Rachwal, B., Rademacker, J. H., Rakotomiaramanana, B., Rangel, M. S., Raniuk, I., Rauschmayr, N., Raven, G., Redford, S., Reichert, S., Reid, M. M., Dos Reis, A. C., Ricciardi, S., Richards, A., Rinnert, K., Rives Molina, V., Roa Romero, D. A., Robbe, P., Roberts, D. A., Rodrigues, A. B., Rodrigues, E., Rodriguez Perez, P., Roiser, S., Romanovsky, V., Romero Vidal, A., Rotondo, M., Rouvinet, J., Ruf, T., Ruffini, F., Ruiz, H., Ruiz Valls, P., Sabatino, G., Saborido Silva, J. J., Sagidova, N., Sail, P., Saitta, B., Salustino Guimaraes, V., Sanmartin Sedes, B., Santacesaria, R., Santamarina Rios, C., Santovetti, E., Sapunov, M., Sarti, A., Satriano, C., Satta, A., Savrie, M., Savrina, D., Schiller, M., Schindler, H., Schlupp, M., Schmelling, M., Schmidt, B., Schneider, O., Schopper, A., Schune, M. H., Schwemmer, R., Sciascia, B., Sciubba, A., Seco, M., Semennikov, A., Senderowska, K., Sepp, I., Serra, N., Serrano, J., Seyfert, P., Shapkin, M., Shapoval, I., Shcheglov, Y., Shears, T., Shekhtman, L., Shevchenko, O., Shevchenko, V., Shires, A., Silva Coutinho, R., Sirendi, M., Skidmore, N., Skwarnicki, T., Smith, N. A., Smith, E., Smith, E., Smith, J., Smith, M., Sokoloff, M. D., Soler, F. J. P., Soomro, F., Souza, D., Souza De Paula, B., Spaan, B., Sparkes, A., Spradlin, P., Stagni, F., Stahl, S., Steinkamp, O., Stevenson, S., Stoica, S., Stone, S., Storaci, B., Stracka, S., Straticiuc, M., Straumann, U., Subbiah, V. K., Sun, L., Sutcliffe, W., Swientek, S., Syropoulos, V., Szczekowski, M., Szczypka, P., Szilard, D., Szumlak, T., T'Jampens, S., Teklishyn, M., Tellarini, G., Teodorescu, E., Teubert, F., Thomas, C., Thomas, E., Van Tilburg, J., Tisserand, V., Tobin, M., Tolk, S., Tomassetti, L., Tonelli, D., Topp-Joergensen, S., Torr, N., Tournefier, E., Tourneur, S., Tran, M. T., Tresch, M., Tsaregorodtsev, A., Tsopelas, P., Tuning, N., Ubeda Garcia, M., Ukleja, A., Ustyuzhanin, A., Uwer, U., Vagnoni, V., Valenti, G., Vallier, A., Vazquez Gomez, R., Vazquez Regueiro, P., Vázquez Sierra, C., Vecchi, S., Velthuis, J. J., Veltri, M., Veneziano, G., Vesterinen, M., Viaud, B., Vieira, D., Vilasis-Cardona, X., Vollhardt, A., Volyanskyy, D., Voong, D., Vorobyev, A., Vorobyev, V., Voß, C., Voss, H., Waldi, R., Wallace, C., Wallace, R., Wandernoth, S., Wang, J., Ward, D. R., Watson, N. K., Webber, A. D., Websdale, D., Whitehead, M., Wicht, J., Wiechczynski, J., Wiedner, D., Wiggers, L., Wilkinson, G., Williams, M. P., Williams, M., Wilson, F. F., Wimberley, J., Wishahi, J., Wislicki, W., Witek, M., Wormser, G., Wotton, S. A., Wright, S., Wu, S., Wyllie, K., Xie, Y., Xing, Z., Yang, Z., Yuan, X., Yushchenko, O., Zangoli, M., Zavertyaev, M., Zhang, F., Zhang, L., Zhang, W. C., Zhang, Y., Zhelezov, A., Zhokhov, A., Zhong, L. & Zvyagin, A., Jan 2014, In: Journal of High Energy Physics. 2014, 1, 33.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  44 Scopus citations
 • Study of gluon versus quark fragmentation in [Formula presented] and [Formula presented] events at [Formula presented]=10 GeV

  Alam, M. S., Athar, S. B., Ling, Z., Mahmood, A. H., Severini, H., Timm, S., Wappler, F., Anastassov, A., Blinov, S., Duboscq, J. E., Fujino, D., Fulton, R., Gan, K. K., Hart, T., Honscheid, K., Kagan, H., Kass, R., Lee, J., Spencer, M. B., Sung, M., & 207 othersUndrus, A., Wanke, R., Wolf, A., Zoeller, M. M., Nemati, B., Richichi, S. J., Ross, W. R., Skubic, P., Wood, M., Bishai, M., Fast, J., Gerndt, E., Hinson, J. W., Menon, N., Miller, D. H., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Yurko, M., Gibbons, L., Johnson, S. D., Kwon, Y., Roberts, S., Thorndike, E. H., Jessop, C. P., Lingel, K., Marsiske, H., Perl, M. L., Schaffner, S. F., Ugolini, D., Wang, R., Zhou, X., Coan, T. E., Fadeyev, V., Korolkov, I., Maravin, Y., Narsky, I., Shelkov, V., Staeck, J., Stroynowski, R., Volobouev, I., Ye, J., Artuso, M., Efimov, A., Frasconi, F., Gao, M., Goldberg, M., He, D., Kopp, S., Moneti, G. C., Mountain, R., Mukhin, Y., Schuh, S., Skwarnicki, T., Stone, S., Viehhauser, G., Xing, X., Bartelt, J., Csorna, S. E., Jain, V., Marka, S., Freyberger, A., Gibaut, D., Godang, R., Kinoshita, K., Lai, I. C., Pomianowski, P., Schrenk, S., Bonvicini, G., Cinabro, D., Greene, R., Perera, L. P., Barish, B., Chadha, M., Chan, S., Eigen, G., Miller, J. S., Grady, C. O., Schmidtler, M., Urheim, J., Weinstein, A. J., Würthwein, F., Asner, D. M., Bliss, D. W., Brower, W. S., Masek, G., Paar, H. P., Sivertz, M., Gronberg, J., Kutschke, R., Lange, D. J., Menary, S., Morrison, R. J., Nakanishi, S., Nelson, H. N., Nelson, T. K., Qiao, C., Richman, J. D., Roberts, D., Ryd, A., Tajima, H., Witherell, M. S., Balest, R., Behrens, B. H., Cho, K., Ford, W. T., Park, H., Rankin, P., Roy, J., Smith, J. G., Alexander, J. P., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Bloom, K., Cassel, D. G., Cho, H. A., Coffman, D. M., Crowcroft, D. S., Dickson, M., Drell, P. S., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Elia, R., Foland, A. D., Gaidarev, P., Galik, R. S., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hopman, P. I., Jones, S. L., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kim, P. C., Kreinick, D. L., Lee, T., Liu, Y., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Ng, C. R., Nordberg, E., Ogg, M., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Soffer, A., Ward, C., Athanas, M., Avery, P., Jones, C. D., Lohner, M., Prescott, C., Yang, S., Yelton, J., Zheng, J., Brandenburg, G., Briere, R. A., Gao, Y. S., Kim, D. Y. J., Wilson, R., Yamamoto, H., Browder, T. E., Li, F., Li, Y., Rodriguez, J. L., Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Ernst, J., Gladding, G. E., Gollin, G. D., Hans, R. M., Johnson, E., Karliner, I., Marsh, M. A., Palmer, M., Selen, M., Thaler, J. J., Edwards, K. W., Bellerive, A., Janicek, R., MacFarlane, D. B., McLean, K. W., Patel, P. M., Sadoff, A. J., Ammar, R., Baringer, P., Bean, A., Besson, D., Coppage, D., Darling, C., Davis, R., Hancock, N., Kotov, S., Kravchenko, I., Kwak, N., Anderson, S., Kubota, Y., Lattery, M., O’Neill, J. J., Patton, S., Poling, R., Riehle, T., Savinov, V. & Smith, A., 1997, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 56, 1, p. 17-22 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  34 Scopus citations
 • Study of hard double-parton scattering in four-jet events in pp collisions at √s=7 TeV with the ATLAS experiment

  The ATLAS Collaboration, Nov 1 2016, In: Journal of High Energy Physics. 2016, 11, 110.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  50 Scopus citations
 • Study of j/ψ production and cold nuclear matter effects in pPb collisions at √SNN = 5 TeV

  The Lhcb Collaboration, 2014, In: Journal of High Energy Physics. 2014, 2, 72.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  98 Scopus citations
 • Study of J /ψ Production in Jets

  (LHCb Collaboration), May 8 2017, In: Physical Review Letters. 118, 19, 192001.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  55 Scopus citations
 • Study of K* production in tau decay

  Goldberg, M., Haupt, T., Horwitz, N., Jain, V., Mestayer, M. D., Moneti, G. C., Rozen, Y., Rubin, P., Sharma, V., Skwarnicki, T., Thulasidas, M., Zhu, G., Csorna, S. E., Letson, T., Alexander, J., Artuso, M., Bebek, C., Berkelman, K., Browder, T., Cassel, D. G., & 86 othersCheu, E., Coffman, D. M., Crawford, G., DeWire, J. W., Drell, P. S., Ehrlich, R., Galik, R. S., Garcia-Sciveres, M., Geiser, B., Gittelman, B., Gray, S. W., Halling, A. M., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Honscheid, K., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kreinick, D. L., Lewis, J. D., Ludwig, G. S., Masui, J., Mistry, N. B., Mevissen, J., Nandi, S., Nordberg, E., O'Grady, C., Peterson, D., Pisharody, M., Riley, D., Sapper, M., Selen, M., Silverman, A., Stone, S., Worden, H., Worris, M., Sadoff, A. J., Avery, P., Besson, D., Garren, L., Yelton, J., Kinoshita, K., Pipkin, F. M., Procario, M., Wilson, R., Wolinski, J., Xiao, D., Zhu, Y., Ammar, R., Baringer, P., Coppage, D., Haas, P., Kwak, N., Lam, H., Ro, S., Kubota, Y., Nelson, J. K., Perticone, D., Poling, R., Fulton, R., Jensen, T., Johnson, D. R., Kagan, H., Kass, R., Morrow, F., Whitmore, J., Wilson, P., Bortoletto, D., Chen, W. Y., Dominick, J., McIlwain, R. L., Miller, D. H., Ng, C. R., Schaffner, S. F., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Yao, W. M., Sparks, K., Thorndike, E. H., Wang, C. H., Alam, M. S., Kim, I. J., Li, W. C., Romero, V., Sun, C. R., Wang, P. N. & Zoeller, M. M., Nov 8 1990, In: Physics Letters B. 251, 1, p. 223-228 6 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  9 Scopus citations
 • Study of light backgrounds from relativistic electrons in air light-guides

  Riordan, S., Zhao, Y. X., Baunack, S., Becker, D., Clarke, C., Dehmelt, K., Deshpande, A., Gericke, M., Gläser, B., Imai, K., Kutz, T., Maas, F. E., McNulty, D., Pan, J., Park, S., Rahman, S., Souder, P. A., Wang, P., Wellman, B. & Kumar, K. S., Jul 11 2018, In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 896, p. 96-102 7 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
 • Study of possible scintillation mechanism damage in PbWO4 crystals after pion irradiation

  Batarin, V. A., Butler, J., Chen, T. Y., Davidenko, A. M., Derevschikov, A. A., Goncharenko, Y. M., Grishin, V. N., Kachanov, V. A., Konstantinov, A. S., Kravtsov, V. I., Kormilitsin, V. A., Kubota, Y., Lukanin, V. S., Matulenko, Y. A., Melnick, Y. M., Meschanin, A. P., Mikhalin, N. E., Minaev, N. G., Mochalov, V. V., Morozov, D. A., & 11 othersNogach, L. V., Ryazantsev, A. V., Semenov, P. A., Semenov, V. K., Shestermanov, K. E., Soloviev, L. F., Stone, S., Uzunian, A. V., Vasiliev, A. N., Yakutin, A. E. & Yarba, J., Mar 11 2005, In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 540, 1, p. 131-139 9 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  5 Scopus citations
 • Study of production and cold nuclear matter effects in pPb collisions at √sNN = 5 TeV

  Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Affolder, A., Ajaltouni, Z., Albrecht, J., Alessio, F., Alexander, M., Ali, S., Alkhazov, G., Cartelle, P. A., Alves, A. A., Amato, S., Amerio, S., Amhis, Y., An, L., Anderlini, L., Anderson, J., Andreassen, R., Andreotti, M., & 679 othersAndrews, J. E., Appleby, R. B., Gutierrez, O. A., Archilli, F., Artamonov, A., Artuso, M., Aslanides, E., Auriemma, G., Baalouch, M., Bachmann, S., Back, J. J., Badalov, A., Balagura, V., Baldini, W., Barlow, R. J., Barschel, C., Barsuk, S., Barter, W., Batozskaya, V., Bay, A., Beaucourt, L., Beddow, J., Bedeschi, F., Bediaga, I., Belogurov, S., Belous, K., Belyaev, I., Ben-Haim, E., Bencivenni, G., Benson, S., Benton, J., Berezhnoy, A., Bernet, R., Bettler, M. O., Van Beuzekom, M., Bien, A., Bifani, S., Bird, T., Bizzeti, A., Bjørnstad, P. M., Blake, T., Blanc, F., Blouw, J., Blusk, S., Bocci, V., Bondar, A., Bondar, N., Bonivento, W., Borghi, S., Borgia, A., Borsato, M., Bowcock, T. J. V., Bowen, E., Bozzi, C., Brambach, T., Van Den Brand, J., Bressieux, J., Brett, D., Britsch, M., Britton, T., Brodzicka, J., Brook, N. H., Brown, H., Bursche, A., Busetto, G., Buytaert, J., Cadeddu, S., Calabrese, R., Calvi, M., Gomez, M. C., Camboni, A., Campana, P., Perez, D. C., Carbone, A., Carboni, G., Cardinale, R., Cardini, A., Carranza-Mejia, H., Carson, L., Akiba, K. C., Casse, G., Cassina, L., Garcia, L. C., Cattaneo, M., Cauet, C., Cenci, R., Charles, M., Charpentier, P., Chen, S., Cheung, S. F., Chiapolini, N., Chrzaszcz, M., Ciba, K., Vidal, X. C., Ciezarek, G., Clarke, P. E. L., Clemencic, M., Cliff, H. V., Closier, J., Coco, V., Cogan, J., Cogneras, E., Collins, P., Comerma-Montells, A., Contu, A., Cook, A., Coombes, M., Coquereau, S., Corti, G., Corvo, M., Counts, I., Couturier, B., Cowan, G. A., Craik, D. C., Torres, M. C., Cunliffe, S., Currie, R., D'Ambrosio, C., Dalseno, J., David, P., David, P. N. Y., Davis, A., De Bruyn, K., De Capua, S., De Cian, M., De Miranda, J. M., De Paula, L., De Silva, W., De Simone, P., Decamp, D., Deckenhoff, M., Del Buono, L., Déléage, N., Derkach, D., Deschamps, O., Dettori, F., Di Canto, A., Dijkstra, H., Donleavy, S., Dordei, F., Dorigo, M., Suárez, A. D., Dossett, D., Dovbnya, A., Dujany, G., Dupertuis, F., Durante, P., Dzhelyadin, R., Dziurda, A., Dzyuba, A., Easo, S., Egede, U., Egorychev, V., Eidelman, S., Eisenhardt, S., Eitschberger, U., Ekelhof, R., Eklund, L., El Rifai, I., Elsasser, C., Ely, S., Esen, S., Evans, T., Falabella, A., Färber, C., Farinelli, C., Farley, N., Farry, S., Ferguson, D., Albor, V. F., Rodrigues, F. F., Ferro-Luzzi, M., Filippov, S., Fiore, M., Fiorini, M., Firlej, M., Fitzpatrick, C., Fiutowski, T., Fontana, M., Fontanelli, F., Forty, R., Francisco, O., Frank, M., Frei, C., Frosini, M., Fu, J., Furfaro, E., Torreira, A. G., Galli, D., Gallorini, S., Gambetta, S., Gandelman, M., Gandini, P., Gao, Y., Garofoli, J., Tico, J. G., Garrido, L., Gaspar, C., Gauld, R., Gavardi, L., Gersabeck, E., Gersabeck, M., Gershon, T., Ghez, P., Gianelle, A., Giani', S., Gibson, V., Giubega, L., Gligorov, V. V., Göbel, C., Golubkov, D., Golutvin, A., Gomes, A., Gordon, H., Gotti, C., Gándara, M. G., Diaz, R. G., Cardoso, L. A. G., Graugés, E., Graziani, G., Grecu, A., Greening, E., Gregson, S., Griffith, P., Grillo, L., Grünberg, O., Gui, B., Gushchin, E., Guz, Y., Gys, T., Hadjivasiliou, C., Haefeli, G., Haen, C., Haines, S. C., Hall, S., Hamilton, B., Hampson, T., Han, X., Hansmann-Menzemer, S., Harnew, N., Harnew, S. T., Harrison, J., Hartmann, T., He, J., Head, T., Heijne, V., Hennessy, K., Henrard, P., Henry, L., Morata, J. A. H., Van Herwijnen, E., Heß, M., Hicheur, A., Hill, D., Hoballah, M., Hombach, C., Hulsbergen, W., Hunt, P., Hussain, N., Hutchcroft, D., Hynds, D., Idzik, M., Ilten, P., Jacobsson, R., Jaeger, A., Jalocha, J., Jans, E., Jaton, P., Jawahery, A., Jezabek, M., Jing, F., John, M., Johnson, D., Jones, C. R., Joram, C., Jost, B., Jurik, N., Kaballo, M., Kandybei, S., Kanso, W., Karacson, M., Karbach, T. M., Kelsey, M., Kenyon, I. R., Ketel, T., Khanji, B., Khurewathanakul, C., Klaver, S., Kochebina, O., Kolpin, M., Komarov, I., Koopman, R. F., Koppenburg, P., Korolev, M., Kozlinskiy, A., Kravchuk, L., Kreplin, K., Kreps, M., Krocker, G., Krokovny, P., Kruse, F., Kucharczyk, M., Kudryavtsev, V., Kurek, K., Kvaratskheliya, T., La Thi, V. N., Lacarrere, D., Lafferty, G., Lai, A., Lambert, D., Lambert, R. W., Lanciotti, E., Lanfranchi, G., Langenbruch, C., Langhans, B., Latham, T., Lazzeroni, C., Le Gac, R., Van Leerdam, J., Lees, J. P., Lefèvre, R., Leflat, A., Lefrançois, J., Leo, S., Leroy, O., Lesiak, T., Leverington, B., Li, Y., Liles, M., Lindner, R., Linn, C., Lionetto, F., Liu, B., Liu, G., Lohn, S., Longstaff, I., Lopes, J. H., Lopez-March, N., Lowdon, P., Lu, H., Lucchesi, D., Luo, H., Lupato, A., Luppi, E., Lupton, O., Machefert, F., Machikhiliyan, I. V., Maciuc, F., Maev, O., Malde, S., Manca, G., Mancinelli, G., Manzali, M., Maratas, J., Marchand, J. F., Marconi, U., Benito, C. M., Marino, P., Märki, R., Marks, J., Martellotti, G., Martens, A., Sánchez, A. M., Martinelli, M., Santos, D. M., Vidal, F. M., Tostes, D. M., Massafferri, A., Matev, R., Mathe, Z., Matteuzzi, C., Mazurov, A., McCann, M., McCarthy, J., McNab, A., McNulty, R., McSkelly, B., Meadows, B., Meier, F., Meissner, M., Merk, M., Milanes, D. A., Minard, M. N., Moggi, N., Rodriguez, J. M., Monteil, S., Moran, D., Morandin, M., Morawski, P., Mordà, A., Morello, M. J., Moron, J., Morris, A. B., Mountain, R., Muheim, F., Müller, K., Muresan, R., Mussini, M., Muster, B., Naik, P., Nakada, T., Nandakumar, R., Nasteva, I., Needham, M., Neri, N., Neubert, S., Neufeld, N., Neuner, M., Nguyen, A. D., Nguyen, T. D., Nguyen-Mau, C., Nicol, M., Niess, V., Niet, R., Nikitin, N., Nikodem, T., Novoselov, A., Oblakowska-Mucha, A., Obraztsov, V., Oggero, S., Ogilvy, S., Okhrimenko, O., Oldeman, R., Onderwater, G., Orlandea, M., Goicochea, J. M. O., Owen, P., Oyanguren, A., Pal, B. K., Palano, A., Palombo, F., Palutan, M., Panman, J., Papanestis, A., Pappagallo, M., Parkes, C., Parkinson, C. J., Passaleva, G., Patel, G. D., Patel, M., Patrignani, C., Alvarez, A. P., Pearce, A., Pellegrino, A., Altarelli, M. P., Perazzini, S., Trigo, E. P., Perret, P., Perrin-Terrin, M., Pescatore, L., Pesen, E., Petridis, K., Petrolini, A., Olloqui, E. P., Pietrzyk, B., Pilař, T., Pinci, D., Pistone, A., Playfer, S., Casasus, M. P., Polci, F., Poluektov, A., Polycarpo, E., Popov, A., Popov, D., Popovici, B., Potterat, C., Powell, A., Prisciandaro, J., Pritchard, A., Prouve, C., Pugatch, V., Navarro, A. P., Punzi, G., Qian, W., Rachwal, B., Rademacker, J. H., Rakotomiaramanana, B., Rama, M., Rangel, M. S., Raniuk, I., Rauschmayr, N., Raven, G., Reichert, S., Reid, M. M., Dos Reis, A. C., Ricciardi, S., Richards, A., Rihl, M., Rinnert, K., Molina, V. R., Romero, D. A. R., Robbe, P., Rodrigues, A. B., Rodrigues, E., Perez, P. R., Roiser, S., Romanovsky, V., Vidal, A. R., Rotondo, M., Rouvinet, J., Ruf, T., Ruffini, F., Ruiz, H., Valls, P. R., Sabatino, G., Silva, J. J. S., Sagidova, N., Sail, P., Saitta, B., Guimaraes, V. S., Mayordomo, C. S., Sedes, B. S., Santacesaria, R., Rios, C. S., Santovetti, E., Sapunov, M., Sarti, A., Satriano, C., Satta, A., Savrie, M., Savrina, D., Schiller, M., Schindler, H., Schlupp, M., Schmelling, M., Schmidt, B., Schneider, O., Schopper, A., Schune, M. H., Schwemmer, R., Sciascia, B., Sciubba, A., Seco, M., Semennikov, A., Senderowska, K., Sepp, I., Serra, N., Serrano, J., Sestini, L., Seyfert, P., Shapkin, M., Shapoval, I., Shcheglov, Y., Shears, T., Shekhtman, L., Shevchenko, V., Shires, A., Coutinho, R. S., Simi, G., Sirendi, M., Skidmore, N., Skwarnicki, T., Smith, N. A., Smith, E., Smith, E., Smith, J., Smith, M., Snoek, H., Sokoloff, M. D., Soler, F. J. P., Soomro, F., Souza, D., De Paula, B. S., Spaan, B., Sparkes, A., Spinella, F., Spradlin, P., Stagni, F., Stahl, S., Steinkamp, O., Stenyakin, O., Stevenson, S., Stoica, S., Stone, S., Storaci, B., Stracka, S., Straticiuc, M., Straumann, U., Stroili, R., Subbiah, V. K., Sun, L., Sutcliffe, W., Swientek, K., Swientek, S., Syropoulos, V., Szczekowski, M., Szczypka, P., Szilard, D., Szumlak, T., T'Jampens, S., Teklishyn, M., Tellarini, G., Teubert, F., Thomas, C., Thomas, E., Van Tilburg, J., Tisserand, V., Tobin, M., Tolk, S., Tomassetti, L., Tonelli, D., Topp-Joergensen, S., Torr, N., Tournefier, E., Tourneur, S., Tran, M. T., Tresch, M., Tsaregorodtsev, A., Tsopelas, P., Tuning, N., Garcia, M. U., Ukleja, A., Ustyuzhanin, A., Uwer, U., Vagnoni, V., Valenti, G., Vallier, A., Gomez, R. V., Regueiro, P. V., Sierra, C. V., Vecchi, S., Velthuis, J. J., Veltri, M., Veneziano, G., Vesterinen, M., Viaud, B., Vieira, D., Diaz, M. V., Vilasis-Cardona, X., Vollhardt, A., Volyanskyy, D., Voong, D., Vorobyev, A., Vorobyev, V., Voß, C., Voss, H., De Vries, J. A., Waldi, R., Wallace, C., Wallace, R., Walsh, J., Wandernoth, S., Wang, J., Ward, D. R., Watson, N. K., Websdale, D., Whitehead, M., Wicht, J., Wiedner, D., Wilkinson, G., Williams, M. P., Williams, M., Wilson, F. F., Wimberley, J., Wishahi, J., Wislicki, W., Witek, M., Wormser, G., Wotton, S. A., Wright, S., Wu, S., Wyllie, K., Xie, Y., Xing, Z., Xu, Z., Yang, Z., Yuan, X., Yushchenko, O., Zangoli, M., Zavertyaev, M., Zhang, F., Zhang, L., Zhang, W. C., Zhang, Y., Zhelezov, A., Zhokhov, A., Zhong, L. & Zvyagin, A., Jul 1 2014, In: Journal of High Energy Physics. 2014, 7, 94.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  56 Scopus citations
 • Study of prompt D 0 meson production in pPb collisions at √sNN=5 TeV

  The Lhcb Collaboration, Oct 1 2017, In: Journal of High Energy Physics. 2017, 10, 90.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  47 Scopus citations
 • Study of radiation damage in lead tungstate crystals using intense high-energy beams

  Batarin, V. A., Brennan, T., Butler, J., Cheung, H., Datsko, V. S., Davidenko, A. M., Derevschikov, A. A., Dzhelyadin, R. I., Fomin, Y. V., Frolov, V., Goncharenko, Y. M., Grishin, V. N., Kachanov, V. A., Khodyrev, V. Y., Khroustalev, K., Konoplyannikov, A. K., Konstantinov, A. S., Kravtsov, V. I., Kubota, Y., Leontiev, V. M., & 23 othersLukanin, V. S., Maisheev, V. A., Matulenko, Y. A., Melnick, Y. M., Meschanin, A. P., Mikhalin, N. E., Minaev, N. G., Mochalov, V. V., Morozov, D. A., Mountain, R., Nogach, L. V., Pikalov, V. A., Ryazantsev, A. V., Semenov, P. A., Shestermanov, K. E., Soloviev, L. F., Solovianov, V. L., Stone, S., Ukhanov, M. N., Uzunian, A. V., Vasiliev, A. N., Yakutin, A. E. & Yarba, J., Oct 21 2003, In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment. 512, 3, p. 488-505 18 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  14 Scopus citations
 • Study of semileptonic decays of [Formula presented] mesons to charmed baryons

  Bonvicini, G., Cinabro, D., Greene, R., Perera, L. P., Zhou, G. J., Chadha, M., Chan, S., Eigen, G., Miller, J. S., O’Grady, C., Schmidtler, M., Urheim, J., Weinstein, A. J., Würthwein, F., Bliss, D. W., Masek, G., Paar, H. P., Prell, S., Sharma, V., Asner, D. M., & 185 othersGronberg, J., Hill, T. S., Lange, D. J., Morrison, R. J., Nelson, H. N., Nelson, T. K., Roberts, D., Ryd, A., Balest, R., Behrens, B. H., Ford, W. T., Park, H., Roy, J., Smith, J. G., Alexander, J. P., Baker, R., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Bloom, K., Boisvert, V., Cassel, D. G., Crowcroft, D. S., Dickson, M., von Dombrowski, S., Drell, P. S., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Foland, A. D., Gaidarev, P., Gibbons, L., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hopman, P. I., Kandaswamy, J., Kim, P. C., Kreinick, D. L., Lee, T., Liu, Y., Mistry, N. B., Ng, C. R., Nordberg, E., Ogg, M., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Soffer, A., Valant-Spaight, B., Ward, C., Athanas, M., Avery, P., Jones, C. D., Lohner, M., Patton, S., Prescott, C., Yelton, J., Zheng, J., Brandenburg, G., Briere, R. A., Ershov, A., Gao, Y. S., Kim, D. Y. J., Wilson, R., Yamamoto, H., Browder, T. E., Li, Y., Rodriguez, J. L., Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Ernst, J., Gladding, G. E., Gollin, G. D., Hans, R. M., Johnson, E., Karliner, I., Marsh, M. A., Palmer, M., Selen, M., Thaler, J. J., Edwards, K. W., Bellerive, A., Janicek, R., MacFarlane, D. B., Patel, P. M., Sadoff, A. J., Ammar, R., Baringer, P., Bean, A., Besson, D., Coppage, D., Darling, C., Davis, R., Kotov, S., Kravchenko, I., Kwak, N., Zhou, L., Anderson, S., Kubota, Y., Lee, S. J., O’Neill, J. J., Poling, R., Riehle, T., Smith, A., Alam, M. S., Athar, S. B., Ling, Z., Mahmood, A. H., Timm, S., Wappler, F., Anastassov, A., Duboscq, J. E., Fujino, D., Gan, K. K., Hart, T., Honscheid, K., Kagan, H., Kass, R., Lee, J., Spencer, M. B., Sung, M., Undrus, A., Wanke, R., Wolf, A., Zoeller, M. M., Nemati, B., Richichi, S. J., Ross, W. R., Severini, H., Skubic, P., Bishai, M., Fast, J., Hinson, J. W., Menon, N., Miller, D. H., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Yurko, M., Glenn, S., Johnson, S. D., Kwon, Y., Roberts, S., Thorndike, E. H., Jessop, C. P., Lingel, K., Marsiske, H., Perl, M. L., Savinov, V., Ugolini, D., Wang, R., Zhou, X., Coan, T. E., Fadeyev, V., Korolkov, I., Maravin, Y., Narsky, I., Shelkov, V., Staeck, J., Stroynowski, R., Volobouev, I., Ye, J., Artuso, M., Azfar, F., Efimov, A., Goldberg, M., He, D., Kopp, S., Moneti, G. C., Mountain, R., Schuh, S., Skwarnicki, T., Stone, S., Viehhauser, G., Xing, X., Bartelt, J., Csorna, S. E., Jain, V., McLean, K. W., Marka, S., Godang, R., Kinoshita, K., Lai, I. C., Pomianowski, P. & Schrenk, S., 1998, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 57, 11, p. 6604-6608 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  7 Scopus citations
 • Study of the [Formula Presented] dependence of [Formula Presented] and of [Formula Presented] and extraction of [Formula Presented]

  Athar, S. B., Avery, P., Breva-Newell, L., Potlia, V., Stoeck, H., Yelton, J., Benslama, K., Eisenstein, B. I., Gollin, G. D., Karliner, I., Lowrey, N., Plager, C., Sedlack, C., Selen, M., Thaler, J. J., Williams, J., Edwards, K. W., Besson, D., Zhao, X., Anderson, S., & 117 othersFrolov, V. V., Gong, D. T., Kubota, Y., Li, S. Z., Poling, R., Smith, A., Stepaniak, C. J., Urheim, J., Metreveli, Z., Seth, K. K., Tomaradze, A., Zweber, P., Ahmed, S., Alam, M. S., Ernst, J., Jian, L., Saleem, M., Wappler, F., Arms, K., Eckhart, E., Gan, K. K., Gwon, C., Honscheid, K., Hufnagel, D., Kagan, H., Kass, R., Pedlar, T. K., von Toerne, E., Zoeller, M. M., Severini, H., Skubic, P., Dytman, S. A., Mueller, J. A., Nam, S., Savinov, V., Hinson, J. W., Lee, J., Miller, D. H., Pavlunin, V., Sanghi, B., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Cronin-Hennessy, D., Lyon, A. L., Park, C. S., Park, W., Thayer, J. B., Thorndike, E. H., Coan, T. E., Gao, Y. S., Liu, F., Maravin, Y., Stroynowski, R., Artuso, M., Boulahouache, C., Blusk, S., Dambasuren, E., Dorjkhaidav, O., Mountain, R., Muramatsu, H., Nandakumar, R., Skwarnicki, T., Stone, S., Wang, J. C., Mahmood, A. H., Csorna, S. E., Danko, I., Bonvicini, G., Cinabro, D., Dubrovin, M., McGee, S., Bornheim, A., Lipeles, E., Pappas, S. P., Shapiro, A., Sun, W. M., Weinstein, A. J., Briere, R. A., Chen, G. P., Ferguson, T., Tatishvili, G., Vogel, H., Adam, N. E., Alexander, J. P., Berkelman, K., Boisvert, V., Cassel, D. G., Duboscq, J. E., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Galik, R. S., Gibbons, L., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hsu, L., Jones, C. D., Kandaswamy, J., Kreinick, D. L., Magerkurth, A., Mahlke-Krüger, H., Meyer, T. O., Mistry, N. B., Patterson, J. R., Peterson, D., Pivarski, J., Richichi, S. J., Riley, D., Sadoff, A. J., Schwarthoff, H., Shepherd, M. R., Thayer, J. G., Urner, D., Wilksen, T., Warburton, A. & Weinberger, M., 2003, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 68, 7

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 • Study of the B0 semileptonic decay spectrum at the Y(4S) resonance

  Artuso, M., Efimov, A., Frasconi, F., Gao, M., Goldberg, M., He, D., Kopp, S., Moneti, G. C., Mountain, R., Mukhin, Y., Schuh, S., Skwarnicki, T., Stone, S., Viehhauser, G., Xing, X., Bartelt, J., Csorna, S. E., Jain, V., Marka, S., Freyberger, A., & 79 othersGodang, R., Kinoshita, K., Lai, I. C., Pomianowski, P., Schrenk, S., Bonvicini, G., Cinabro, D., Greene, R., Perera, L. P., Barish, B., Chadha, M., Chan, S., Eigen, G., Miller, J. S., O'Grady, C., Schmidtler, M., Urheim, J., Weinstein, A. J., Würthwein, F., Asner, D. M., Bliss, D. W., Brower, W. S., Masek, G., Paar, H. P., Sharma, V., Gronberg, J., Kutschke, R., Lange, D. J., Menary, S., Morrison, R. J., Nelson, H. N., Nelson, T. K., Qiao, C., Richman, J. D., Roberts, D., Ryd, A., Witherell, M. S., Balest, R., Behrens, B. H., Cho, K., Ford, W. T., Park, H., Rankin, P., Roy, J., Smith, J. G., Alexander, J. P., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Bloom, K., Cassel, D. G., Cho, H. A., Coffman, D. M., Crowcroft, D. S., Dickson, M., Drell, P. S., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Elia, R., Foland, A. D., Gaidarev, P., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hopman, P. I., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kim, P. C., Kreinick, D. L., Lee, T., Liu, Y., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Ng, C. R., Nordberg, E. & Ogg, M., May 1 1997, In: Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. 399, 3-4, p. 321-328 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  7 Scopus citations
 • Study of the B 0 → ρ(770)°K * (892) 0 decay with an amplitude analysis of B 0 → (π + π )(K + π ) decays

  The Lhcb Collaboration, May 1 2019, In: Journal of High Energy Physics. 2019, 5, 26.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  9 Scopus citations
 • Study of the Bc+ → J/ψDs+ and Bc+ →J/ψD*s+ decays with the ATLAS detector

  The ATLAS collaboration, Jan 1 2016, In: European Physical Journal C. 76, 1, p. 1-24 24 p., 4.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  21 Scopus citations
 • Study of the charmless inclusive [Formula Presented] decay

  Bonvicini, G., Cinabro, D., Dubrovin, M., McGee, S., Bornheim, A., Lipeles, E., Pappas, S. P., Shapiro, A., Sun, W. M., Weinstein, A. J., Briere, R. A., Chen, G. P., Ferguson, T., Tatishvili, G., Vogel, H., Adam, N. E., Alexander, J. P., Berkelman, K., Boisvert, V., Cassel, D. G., & 118 othersDrell, P. S., Duboscq, J. E., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Galik, R. S., Gibbons, L., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hsu, L., Jones, C. D., Kandaswamy, J., Kreinick, D. L., Magerkurth, A., Mahlke-Krüger, H., Meyer, T. O., Mistry, N. B., Patterson, J. R., Peterson, D., Pivarski, J., Richichi, S. J., Riley, D., Sadoff, A. J., Schwarthoff, H., Shepherd, M. R., Thayer, J. G., Urner, D., Wilksen, T., Warburton, A., Weinberger, M., Athar, S. B., Avery, P., Breva-Newell, L., Potlia, V., Stoeck, H., Yelton, J., Benslama, K., Eisenstein, B. I., Gollin, G. D., Karliner, I., Lowrey, N., Plager, C., Sedlack, C., Selen, M., Thaler, J. J., Williams, J., Edwards, K. W., Besson, D., Zhao, X., Anderson, S., Frolov, V. V., Gong, D. T., Kubota, Y., Li, S. Z., Poling, R., Smith, A., Stepaniak, C. J., Urheim, J., Metreveli, Z., Seth, K. K., Tomaradze, A., Zweber, P., Ahmed, S., Alam, M. S., Ernst, J., Jian, L., Saleem, M., Wappler, F., Arms, K., Eckhart, E., Gan, K. K., Gwon, C., Honscheid, K., Hufnagel, D., Kagan, H., Kass, R., Pedlar, T. K., von Toerne, E., Zoeller, M. M., Severini, H., Skubic, P., Dytman, S. A., Mueller, J. A., Nam, S., Savinov, V., Hinson, J. W., Lee, J., Miller, D. H., Pavlunin, V., Sanghi, B., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Cronin-Hennessy, D., Lyon, A. L., Park, C. S., Park, W., Thayer, J. B., Thorndike, E. H., Coan, T. E., Gao, Y. S., Liu, F., Maravin, Y., Stroynowski, R., Artuso, M., Boulahouache, C., Blusk, S., Bukin, K., Dambasuren, E., Mountain, R., Muramatsu, H., Nandakumar, R., Skwarnicki, T., Stone, S., Wang, J. C., Mahmood, A. H., Csorna, S. E. & Danko, I., 2003, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 68, 1

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

 • Study of the D 0 p amplitude in Λb 0 → D 0 decays

  The Lhcb Collaboration, May 1 2017, In: Journal of High Energy Physics. 2017, 5, 30.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  60 Scopus citations
 • Study of the decay B»0'D+l-»

  Bortoletto, D., Goldberg, M., Horwitz, N., Mestayer, M. D., Moneti, G. C., Sharma, V., Shipsey, I. P. J., Skwarnicki, T., Csorna, S. E., Letson, T., Brock, I. C., Ferguson, T., Alexander, J., Artuso, M., Bebek, C., Berkelman, K., Cassel, D. G., Cheu, E., Coffman, D. M., Crawford, G., & 70 othersDeWire, J. W., Drell, P. S., Ehrlich, R., Galik, R. S., Gittelman, B., Gray, S. W., Halling, A. M., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Kandaswamy, J., Kowalewski, R., Kreinick, D. L., Kubota, Y., Lewis, J. D., Mistry, N. B., Mueller, J., Namjoshi, R., Nandi, S., Nordberg, E., Grady, C., Peterson, D., Pisharody, M., Riley, D., Sapper, M., Silverman, A., Stone, S., Worden, H., Worris, M., Sadoff, A. J., Avery, P., Besson, D., Garren, L., Yelton, J., Bowcock, T., Kinoshita, K., Pipkin, F. M., Procario, M., Wilson, R., Wolinski, J., Xiao, D., Ammar, R., Baringer, P., Haas, P., Lam, H., Jawahery, A., Park, C. H., Perticone, D., Poling, R., Fulton, R., Hempstead, M., Jensen, T., Johnson, D. R., Kagan, H., Kass, R., Morrow, F., Whitmore, J., Chen, W. Y., McIlwain, R. L., Miller, D. H., Ng, C. R., Shibata, E. I., Yao, W. M., Sparks, K., Thorndike, E. H., Alam, M. S., Katayama, N., Kim, I. J., Li, W. C., Lou, X. C. & Sun, C. R., 1989, In: Physical Review Letters. 63, 16, p. 1667-1670 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  50 Scopus citations
 • Study of the decays B0→D(*)+D(*)-

  Lipeles, E., Schmidtler, M., Shapiro, A., Sun, W. M., Weinstein, A. J., Würthwein, F., Jaffe, D. E., Masek, G., Paar, H. P., Potter, E. M., Prell, S., Sharma, V., Asner, D. M., Eppich, A., Hill, T. S., Morrison, R. J., Nelson, H. N., Briere, R. A., Behrens, B. H., Ford, W. T., & 170 othersGritsan, A., Roy, J., Smith, J. G., Alexander, J. P., Baker, R., Bebek, C., Berger, B. E., Berkelman, K., Blanc, F., Boisvert, V., Cassel, D. G., Dickson, M., Drell, P. S., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Foland, A. D., Gaidarev, P., Gibbons, L., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hopman, P. I., Jones, C. D., Kreinick, D. L., Lohner, M., Magerkurth, A., Meyer, T. O., Mistry, N. B., Nordberg, E., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Thayer, J. G., Thies, P. G., Valant-Spaight, B., Warburton, A., Avery, P., Prescott, C., Rubiera, A. I., Yelton, J., Zheng, J., Brandenburg, G., Ershov, A., Gao, Y. S., Kim, D. Y. J., Wilson, R., Browder, T. E., Li, Y., Rodriguez, J. L., Yamamoto, H., Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Ernst, J., Gladding, G. E., Gollin, G. D., Hans, R. M., Johnson, E., Karliner, I., Marsh, M. A., Palmer, M., Plager, C., Sedlack, C., Selen, M., Thaler, J. J., Williams, J., Edwards, K. W., Janicek, R., Patel, P. M., Sadoff, A. J., Ammar, R., Bean, A., Besson, D., Davis, R., Kwak, N., Zhao, X., Anderson, S., Frolov, V. V., Kubota, Y., Lee, S. J., Mahapatra, R., O'Neill, J. J., Poling, R., Riehle, T., Smith, A., Urheim, J., Ahmed, S., Alam, M. S., Athar, S. B., Jian, L., Ling, L., Mahmood, A. H., Saleem, M., Timm, S., Wappler, F., Anastassov, A., Duboscq, J. E., Gan, K. K., Gwon, C., Hart, T., Honscheid, K., Hufnagel, D., Kagan, H., Kass, R., Pedlar, T. K., Schwarthoff, H., Thayer, J. B., Von Toerne, E., Zoeller, M. M., Richichi, S. J., Severini, H., Skubic, P., Undrus, A., Chen, S., Fast, J., Hinson, J. W., Lee, J., Menon, N., Miller, D. H., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Pavlunin, V., Cronin-Hennessy, D., Kwon, Y., Lyon, A. L., Thorndike, E. H., Jessop, C. P., Marsiske, H., Perl, M. L., Savinov, V., Ugolini, D., Zhou, X., Coan, T. E., Fadeyev, V., Maravin, Y., Narsky, I., Stroynowski, R., Ye, J., Wlodek, T., Artuso, M., Ayad, R., Boulahouache, C., Bukin, K., Dambasuren, E., Karamov, S., Majumder, G., Moneti, G. C., Mountain, R., Schuh, S., Skwarnicki, T., Stone, S., Viehhauser, G., Wang, J. C., Wolf, A., Wu, J., Kopp, S., Csorna, S. E., Danko, I., McLean, K. W., Márka, S., Xu, Z., Godang, R., Kinoshita, K., Lai, I. C., Schrenk, S., Bonvicini, G., Cinabro, D., McGee, S., Perera, L. P. & Zhou, G. J., Aug 1 2000, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 62, 3, p. 1-9 9 p., 032005.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  9 Scopus citations
 • Study of the decays D0KK

  Alexander, J., Artuso, M., Bebek, C., Berkelman, K., Browder, T., Cassel, D. G., Cheu, E., Coffman, D. M., Crawford, G., Dewire, J. W., Drell, P. S., Ehrlich, R., Gittelman, B., Gray, S. W., Halling, A. M., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Honscheid, K., Kandaswamy, J., Katayama, N., & 83 othersKreinick, D. L., Lewis, J. D., Ludwig, G. S., Mistry, N. B., Nandi, S., Nordberg, E., Ogrady, C., Peterson, D., Pisharody, M., Riley, D., Sapper, M., Selen, M., Silverman, A., Stone, S., Worden, H., Worris, M., Sadoff, A. J., Avery, P., Besson, D., Garren, L., Yelton, J., Kinoshita, K., Pipkin, F. M., Procario, M., Wilson, R., Wolinski, J., Xiao, D., Zhu, Y., Ammar, R., Baringer, P., Coppage, D., Haas, P., Kelly, M., Kwak, N., Lam, H., Ro, S., Jawahery, A., Kubota, Y., Nelson, J. K., Perticone, D., Poling, R., Fulton, R., Jensen, T., Johnson, D. R., Kagan, H., Kass, R., Morrow, F., Whitmore, J., Wilson, P., Bortoletto, D., Chen, W. Y., Dominick, J., McIlwain, R. L., Miller, D. H., Ng, C. R., Schaffner, S. F., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Yao, W. M., Sparks, K., Thorndike, E. H., Wang, C. H., Alam, M. S., Kim, I. J., Li, W. C., Romero, V., Sun, C. R., Wang, P. N., Zoeller, M. M., Goldberg, M., Haupt, T., Horwitz, N., Jain, V., Mestayer, M. D., Moneti, G. C., Rozen, Y., Rubin, P., Sharma, V., Skwarnicki, T., Thulasidas, M., Zhu, G., Csorna, S. E. & Letson, T., 1990, In: Physical Review Letters. 65, 10, p. 1184-1187 4 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  24 Scopus citations
 • Study of the Decays D0→π-e+νe, D0→K-e+νe, D+→π0e+νe, and D+→K̄0e+νe

  Cronin-Hennessy, D., Gao, K. Y., Gong, D. T., Hietala, J., Kubota, Y., Klein, T., Lang, B. W., Poling, R., Scott, A. W., Smith, A., Zweber, P., Dobbs, S., Metreveli, Z., Seth, K. K., Tomaradze, A., Ernst, J., Severini, H., Dytman, S. A., Love, W., Savinov, V., & 105 othersAquines, O., Li, Z., Lopez, A., Mehrabyan, S., Mendez, H., Ramirez, J., Huang, G. S., Miller, D. H., Pavlunin, V., Sanghi, B., Shipsey, I. P. J., Xin, B., Adams, G. S., Anderson, M., Cummings, J. P., Danko, I., Napolitano, J., He, Q., Insler, J., Muramatsu, H., Park, C. S., Thorndike, E. H., Yang, F., Coan, T. E., Gao, Y. S., Liu, F., Artuso, M., Blusk, S., Butt, J., Li, J., Menaa, N., Mountain, R., Nisar, S., Randrianarivony, K., Redjimi, R., Sia, R., Skwarnicki, T., Stone, S., Wang, J. C., Zhang, K., Csorna, S. E., Bonvicini, G., Cinabro, D., Dubrovin, M., Lincoln, A., Asner, D. M., Edwards, K. W., Briere, R. A., Brock, I., Chen, J., Ferguson, T., Tatishvili, G., Vogel, H., Watkins, M. E., Rosner, J. L., Adam, N. E., Alexander, J. P., Berkelman, K., Cassel, D. G., Duboscq, J. E., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Fields, L., Gibbons, L., Gray, R., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hertz, D., Jones, C. D., Kandaswamy, J., Kreinick, D. L., Kuznetsov, V. E., Mahlke-Krüger, H., Onyisi, P. U. E., Patterson, J. R., Peterson, D., Pivarski, J., Riley, D., Ryd, A., Sadoff, A. J., Schwarthoff, H., Shi, X., Stroiney, S., Sun, W. M., Wilksen, T., Weinberger, M., Athar, S. B., Patel, R., Potlia, V., Yelton, J., Rubin, P., Cawlfield, C., Eisenstein, B. I., Karliner, I., Kim, D., Lowrey, N., Naik, P., Sedlack, C., Selen, M., White, E. J., Wiss, J., Shepherd, M. R., Besson, D. & Pedlar, T. K., Jun 27 2008, In: Physical Review Letters. 100, 25, 251802.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  16 Scopus citations
 • Study of the decays Λc+→Ξ0K+, Λc+→+K+K-, and Λc+→Ξ-K+π+

  Avery, P., Freyberger, A., Rodriguez, J., Stephens, R., Yelton, J., Cinabro, D., Henderson, S., Kinoshita, K., Liu, T., Saulnier, M., Wilson, R., Yamamoto, H., Ong, B., Selen, M., Sadoff, A. J., Ammar, R., Ball, S., Baringer, P., Coppage, D., Copty, N., & 165 othersDavis, R., Hancock, N., Kelly, M., Kwak, N., Lam, H., Kubota, Y., Lattery, M., Nelson, J. K., Patton, S., Perticone, D., Poling, R., Savinov, V., Schrenk, S., Wang, R., Alam, M. S., Kim, I. J., Nemati, B., O'Neill, J. J., Romero, V., Severini, H., Sun, C. R., Zoeller, M. M., Crawford, G., Daubenmier, C. M., Fulton, R., Fujino, D., Gan, K. K., Honscheid, K., Kagan, H., Kass, R., Lee, J., Malchow, R., Morrow, F., Skovpen, Y., Sung, M., White, C., Whitmore, J., Wilson, P., Butler, F., Fu, X., Kalbfleisch, G., Lambrecht, M., Ross, W. R., Skubic, P., Snow, J., Wang, P. L., Wood, M., Bortoletto, D., Brown, D. N., Fast, J., Mcilwain, R. L., Miao, T., Miller, D. H., Modesitt, M., Schaffner, S. F., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Wang, P. N., Battle, M., Ernst, J., Kroha, H., Roberts, S., Sparks, K., Thorndike, E. H., Wang, C. H., Dominick, J., Sanghera, S., Skwarnicki, T., Stroynowski, R., Artuso, M., He, D., Goldberg, M., Horwitz, N., Kennett, R., Moneti, G. C., Muheim, F., Mukhin, Y., Playfer, S., Rozen, Y., Stone, S., Thulasidas, M., Vasseur, G., Zhu, G., Bartelt, J., Csorna, S. E., Egyed, Z., Jain, V., Sheldon, P., Akerib, D. S., Barish, B., Chadha, M., Chan, S., Cowen, D. F., Eigen, G., Miller, J. S., Urheim, J., Weinstein, A. J., Acosta, D., Athanas, M., Masek, G., Paar, H., Sivertz, M., Bean, A., Gronberg, J., Kutschke, R., Menary, S., Morrison, R. J., Nakanishi, S., Nelson, H. N., Nelson, T. K., Richman, J. D., Ryd, A., Tajima, H., Schmidt, D., Sperka, D., Witherell, M. S., Procario, M., Yang, S., Balest, R., Cho, K., Daoudi, M., Ford, W. T., Johnson, D. R., Lingel, K., Lohner, M., Rankin, P., Smith, J. G., Alexander, J. P., Bebek, C., Berkelman, K., Besson, D., Browder, T. E., Cassel, D. G., Cho, H. A., Coffman, D. M., Drell, P. S., Ehrlich, R., Garcia-Sciveres, M., Geiser, B., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Jones, C. D., Jones, S. L., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kim, P. C., Kreinick, D. L., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Ng, C. R., Nordberg, E., Ogg, M., O'Grady, C., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Salman, S., Sapper, M., Worden, H., Worris, M. & Würthwein, F., 1993, In: Physical Review Letters. 71, 15, p. 2391-2395 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  26 Scopus citations
 • Study of the decay Λc+→λl+νl

  Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Gollin, G., Ong, B., Palmer, M., Selen, M., Thaler, J. J., Sadoff, A. J., Ammar, R., Ball, S., Baringer, P., Bean, A., Besson, D., Coppage, D., Copty, N., Davis, R., Hancock, N., Kelly, M., Kwak, N., Lam, H., & 173 othersKubota, Y., Lattery, M., Nelson, J. K., Patton, D., Perticone, D., Poling, R., Savinov, V., Schrenk, S., Wang, R., Alam, M. S., Kim, I. J., Nemati, B., O'Neill, J. J., Severini, H., Sun, C. R., Zoeller, M. M., Crawford, G., Daubenmier, C. M., Fulton, R., Fujino, D., Gan, K. K., Honscheid, K., Kagan, H., Kass, R., Lee, J., Malchow, R., Morrow, F., Skovpen, Y., Sung, M., White, C., Butler, F., Fu, X., Kalbfleisch, G., Ross, W. R., Skubic, P., Snow, J., Wang, P. L., Wood, M., Brown, D. N., Fast, J., McIlwain, R. L., Miao, T., Miller, D. H., Modesitt, M., Payne, D., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Wang, P. N., Battle, M., Ernst, J., Kwon, Y., Roberts, S., Thorndike, E. H., Wang, C. H., Dominick, J., Lambrecht, M., Sanghera, S., Shelkov, V., Skwarnicki, T., Stroynowski, R., Volobouev, I., Wei, G., Zadorozhny, P., Artuso, M., Goldberg, M., He, D., Horwitz, N., Kennett, R., Mountain, R., Moneti, G. C., Muheim, F., Mukhin, Y., Playfer, S., Rozen, Y., Stone, S., Thulasidas, M., Vasseur, G., Zhu, G., Bartelt, J., Csorna, S. E., Egyed, Z., Jain, V., Kinoshita, K., Edwards, K. W., Ogg, M., Britton, D. I., Hyatt, E. R. F., MacFarlane, D. B., Patel, P. M., Akerib, D. S., Barish, B., Chadha, M., Chan, S., Cowen, D. F., Eigen, G., Miller, J. S., O'Grady, C., Urheim, J., Weinstein, A. J., Acosta, D., Athanas, M., Masek, G., Paar, H. P., Gronberg, J., Kutschke, R., Menary, S., Morrison, R. J., Nakanishi, S., Nelson, H. N., Nelson, T. K., Qiao, C., Richman, J. D., Ryd, A., Tajima, H., Schmidt, D., Sperka, D., Witherell, M. S., Procario, M., Balest, R., Cho, K., Daoudi, M., Ford, W. T., Johnson, D. R., Lingel, K., Lohner, M., Rankin, P., Smith, J. G., Alexander, J. P., Bebek, C., Berkelman, K., Bloom, K., Browder, T. E., Cassel, D. G., Cho, H. A., Coffman, D. M., Drell, P. S., Ehrlich, R., Garcia-Sciveres, M., Geiser, B., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Jones, C. D., Jones, S. L., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kim, P. C., Kreinick, D. L., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Ng, C. R., Nordberg, E., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Salman, S., Sapper, M., Würthwein, F., Avery, P., Freyberger, A., Rodriguez, J., Stephens, R., Yang, S., Yelton, J., Cinabro, D., Henderson, S., Liu, T., Saulnier, M., Wilson, R. & Yamamoto, H., Mar 10 1994, In: Physics Letters B. 323, 2, p. 219-226 8 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  35 Scopus citations
 • Study of the decay τ → 2ππ+0vT

  CLEO Collaboration, 1997, In: Physical Review Letters. 79, 20, p. 3814-3818 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  9 Scopus citations
 • Study of the doubly charmed tetraquark Tcc+

  LHCb Collaboration, Dec 2022, In: Nature Communications. 13, 1, 3351.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  47 Scopus citations
 • Study of the five-charged-pion decay of the τ lepton

  Gibaut, D., Kinoshita, K., Barish, B., Chadha, M., Chan, S., Cowen, D. F., Eigen, G., Miller, J. S., O'Grady, C., Urheim, J., Weinstein, A. J., Acosta, D., Athanas, M., Masek, G., Paar, H. P., Gronberg, J., Kutschke, R., Menary, S., Morrison, R. J., Nakanishi, S., & 178 othersNelson, H. N., Nelson, T. K., Qiao, C., Richman, J. D., Ryd, A., Tajima, H., Sperka, D., Witherell, M. S., Procario, M., Balest, R., Cho, K., Daoudi, M., Ford, W. T., Johnson, D. R., Lingel, K., Lohner, M., Rankin, P., Smith, J. G., Alexander, J. P., Bebek, C., Berkelman, K., Bloom, K., Browder, T. E., Cassel, D. G., Cho, H. A., Coffman, D. M., Crowcroft, D. S., Drell, P. S., Ehrlich, R., Gaidarev, P., Galik, R. S., Garcia-Sciveres, M., Geiser, B., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Jones, C. D., Jones, S. L., Kandaswamy, J., Katayama, N., Kim, P. C., Kreinick, D. L., Ludwig, G. S., Masui, J., Mevissen, J., Mistry, N. B., Ng, C. R., Nordberg, E., Patterson, J. R., Peterson, D., Riley, D., Salman, S., Sapper, M., Würthwein, F., Avery, P., Freyberger, A., Rodriguez, J., Stephens, R., Yang, S., Yelton, J., Cinabro, D., Henderson, S., Liu, T., Saulnier, M., Wilson, R., Yamamoto, H., Bergfeld, T., Eisenstein, B. I., Gollin, G., Ong, B., Palmer, M., Selen, M., Thaler, J. J., Edwards, K. W., Ogg, M., Bellerive, A., Britton, D. I., Hyatt, E. R. F., MacFarlane, D. B., Patel, P. M., Spaan, B., Sadoff, A. J., Ammar, R., Ball, S., Baringer, P., Bean, A., Besson, D., Coppage, D., Copty, N., Davis, R., Hancock, N., Kelly, M., Kotov, S., Kravchenko, I., Kwak, N., Lam, H., Kubota, Y., Lattery, M., Momayezi, M., Nelson, J. K., Patton, S., Perticone, D., Poling, R., Savinov, V., Schrenk, S., Wang, R., Alam, M. S., Kim, I. J., Nemati, B., O'Neill, J. J., Severini, H., Sun, C. R., Zoeller, M. M., Crawford, G., Daubenmier, C. M., Fulton, R., Fujino, D., Gan, K. K., Honscheid, K., Kagan, H., Kass, R., Lee, J., Malchow, R., Skovpen, Y., Sung, M., White, C., Butler, F., Fu, X., Kalbfleisch, G., Ross, W. R., Skubic, P., Wood, M., Fast, J., McIlwain, R. L., Miao, T., Miller, D. H., Modesitt, M., Payne, D., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Wang, P. N., Battle, M., Ernst, J., Gibbons, L., Kwon, Y., Roberts, S., Thorndike, E. H., Wang, C. H., Dominick, J., Lambrecht, M., Sanghera, S., Shelkov, V., Skwarnicki, T., Stroynowski, R., Volobouev, I., Wei, G., Zadorozhny, P., Artuso, M., Goldberg, M., He, D., Horwitz, N., Kennett, R., Mountain, R., Moneti, G. C., Muheim, F., Mukhin, Y., Playfer, S., Rozen, Y., Stone, S., Thulasidas, M., Vasseur, G., Xing, X., Zhu, G., Bartelt, J., Csorna, S. E., Egyed, Z. & Jain, V., 1994, In: Physical Review Letters. 73, 7, p. 934-938 5 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  27 Scopus citations
 • Study of the kinematic dependences of Λb0 production in pp collisions and a measurement of the Λb0  → Λc+ π branching fraction

  The Lhcb Collaboration, 2014, In: Journal of High Energy Physics. 2014, 8, 143.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  59 Scopus citations
 • Study of the lineshape of the χc1 (3872) state

  LHCb Collaboration, Nov 12 2020, In: Physical Review D. 102, 9, 092005.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  83 Scopus citations
 • Study of the production of A0 band B0 hadrons in pp collisions and first measurement of the ∧o b→J/ΨpK branching fraction

  Aaij, R., Adeva, B., Adinolfi, M., Affolder, A., Ajaltouni, Z., Akar, S., Albrecht, J., Alessio, F., Alexander, M., Ali, S., Alkhazov, G., Alvarez Cartelle, P., Alves, A. A., Amato, S., Amerio, S., Amhis, Y., An, L., Anderlini, L., Anderson, J., Andreassi, G., & 706 othersAndreotti, M., Andrews, J. E., Appleby, R. B., Aquines Gutierrez, O., Archilli, F., D'Argent, P., Artamonov, A., Artuso, M., Aslanides, E., Auriemma, G., Baalouch, M., Bachmann, S., Back, J. J., Badalov, A., Baesso, C., Baldini, W., Barlow, R. J., Barschel, C., Barsuk, S., Barter, W., Batozskaya, V., Battista, V., Bay, A., Beaucourt, L., Beddow, J., Bedeschi, F., Bediaga, I., Bel, L. J., Bellee, V., Belloli, N., Belyaev, I., Ben-Haim, E., Bencivenni, G., Benson, S., Benton, J., Berezhnoy, A., Bernet, R., Bertolin, A., Bettler, M. O., Van Beuzekom, M., Bien, A., Bifani, S., Billoir, P., Bird, T., Birnkraut, A., Bizzeti, A., Blake, T., Blanc, F., Blouw, J., Blusk, S., Bocci, V., Bondar, A., Bondar, N., Bonivento, W., Borghi, S., Borsato, M., Bowcock, T. J. V., Bowen, E., Bozzi, C., Braun, S., Britsch, M., Britton, T., Brodzicka, J., Brook, N. H., Buchanan, E., Bursche, A., Buytaert, J., Cadeddu, S., Calabrese, R., Calvi, M., Calvo Gomez, M., Campana, P., Campora Perez, D., Capriotti, L., Carbone, A., Carboni, G., Cardinale, R., Cardini, A., Carniti, P., Carson, L., Carvalho Akiba, K., Casse, G., Cassina, L., Castillo Garcia, L., Cattaneo, M., Cauet, C., Cavallero, G., Cenci, R., Charles, M., Charpentier, P., Chefdeville, M., Chen, S., Cheung, S. F., Chiapolini, N., Chrzaszcz, M., Cid Vidal, X., Ciezarek, G., Clarke, P. E. L., Clemencic, M., Cliff, H. V., Closier, J., Coco, V., Cogan, J., Cogneras, E., Cogoni, V., Cojocariu, L., Collazuol, G., Collins, P., Comerma-Montells, A., Contu, A., Cook, A., Coombes, M., Coquereau, S., Corti, G., Corvo, M., Couturier, B., Cowan, G. A., Craik, D. C., Crocombe, A., Cruz Torres, M., Cunliffe, S., Currie, R., D'Ambrosio, C., Dall'Occo, E., Dalseno, J., David, P. N. Y., Davis, A., De Bruyn, K., De Capua, S., De Cian, M., De Miranda, J. M., De Paula, L., De Simone, P., Dean, C. T., Decamp, D., Deckenhoff, M., Del Buono, L., Déleáge, N., Demmer, M., Derkach, D., Deschamps, O., Dettori, F., Dey, B., Di Canto, A., Di Ruscio, F., Dijkstra, H., Donleavy, S., Dordei, F., Dorigo, M., Dosil Suárez, A., Dossett, D., Dovbnya, A., Dreimanis, K., Dufour, L., Dujany, G., Dupertuis, F., Durante, P., Dzhelyadin, R., Dziurda, A., Dzyuba, A., Easo, S., Egede, U., Egorychev, V., Eidelman, S., Eisenhardt, S., Eitschberger, U., Ekelhof, R., Eklund, L., El Rifai, I., Elsasser, C., Ely, S., Esen, S., Evans, H. M., Evans, T., Falabella, A., Färber, C., Farley, N., Farry, S., Fay, R., Ferguson, D., Fernandez Albor, V., Ferrari, F., Ferreira Rodrigues, F., Ferro-Luzzi, M., Filippov, S., Fiore, M., Fiorini, M., Firlej, M., Fitzpatrick, C., Fiutowski, T., Fohl, K., Fol, P., Fontana, M., Fontanelli, F., Forty, R., Francisco, O., Frank, M., Frei, C., Frosini, M., Fu, J., Furfaro, E., Gallas Torreira, A., Galli, D., Gallorini, S., Gambetta, S., Gandelman, M., Gandini, P., Gao, Y., Garciá Pardinãs, J., Garra Tico, J., Garrido, L., Gascon, D., Gaspar, C., Gauld, R., Gavardi, L., Gazzoni, G., Gerick, D., Gersabeck, E., Gersabeck, M., Gershon, T., Ghez, P., Gianì, S., Gibson, V., Girard, O. G., Giubega, L., Gligorov, V. V., Göbel, C., Golubkov, D., Golutvin, A., Gomes, A., Gotti, C., Grabalosa Gándara, M., Graciani Diaz, R., Granado Cardoso, L. A., Graugés, E., Graverini, E., Graziani, G., Grecu, A., Greening, E., Gregson, S., Griffith, P., Grillo, L., Grünberg, O., Gui, B., Gushchin, E., Guz, Y., Gys, T., Hadavizadeh, T., Hadjivasiliou, C., Haefeli, G., Haen, C., Haines, S. C., Hall, S., Hamilton, B., Han, X., Hansmann-Menzemer, S., Harnew, N., Harnew, S. T., Harrison, J., He, J., Head, T., Heijne, V., Hennessy, K., Henrard, P., Henry, L., Van Herwijnen, E., Heß, M., Hicheur, A., Hill, D., Hoballah, M., Hombach, C., Hulsbergen, W., Humair, T., Hussain, N., Hutchcroft, D., Hynds, D., Idzik, M., Ilten, P., Jacobsson, R., Jaeger, A., Jalocha, J., Jans, E., Jawahery, A., Jing, F., John, M., Johnson, D., Jones, C. R., Joram, C., Jost, B., Jurik, N., Kandybei, S., Kanso, W., Karacson, M., Karbach, T. M., Karodia, S., Kecke, M., Kelsey, M., Kenyon, I. R., Kenzie, M., Ketel, T., Khanji, B., Khurewathanakul, C., Klaver, S., Klimaszewski, K., Kochebina, O., Kolpin, M., Komarov, I., Koopman, R. F., Koppenburg, P., Kozeiha, M., Kravchuk, L., Kreplin, K., Kreps, M., Krocker, G., Krokovny, P., Kruse, F., Krzemien, W., Kucewicz, W., Kucharczyk, M., Kudryavtsev, V., Kuonen, A. K., Kurek, K., Kvaratskheliya, T., Lacarrere, D., Lafferty, G., Lai, A., Lambert, D., Lanfranchi, G., Langenbruch, C., Langhans, B., Latham, T., Lazzeroni, C., Le Gac, R., Van Leerdam, J., Lees, J. P., Lefèvre, R., Leflat, A., Lefrançois, J., Lemos Cid, E., Leroy, O., Lesiak, T., Leverington, B., Li, Y., Likhomanenko, T., Liles, M., Lindner, R., Linn, C., Lionetto, F., Liu, B., Liu, X., Loh, D., Longstaff, I., Lopes, J. H., Lucchesi, D., Lucio Martinez, M., Luo, H., Lupato, A., Luppi, E., Lupton, O., Lusiani, A., MacHefert, F., MacIuc, F., Maev, O., Maguire, K., Malde, S., Malinin, A., Manca, G., Mancinelli, G., Manning, P., Mapelli, A., Maratas, J., Marchand, J. F., Marconi, U., Marin Benito, C., Marino, P., Marks, J., Martellotti, G., Martin, M., Martinelli, M., Martinez Santos, D., Martinez Vidal, F., Martins Tostes, D., Massafferri, A., Matev, R., Mathad, A., Mathe, Z., Matteuzzi, C., Mauri, A., Maurin, B., Mazurov, A., McCann, M., McCarthy, J., McNab, A., McNulty, R., Meadows, B., Meier, F., Meissner, M., Melnychuk, D., Merk, M., Michielin, E., Milanes, D. A., Minard, M. N., Mitzel, D. S., Molina Rodriguez, J., Monroy, I. A., Monteil, S., Morandin, M., Morawski, P., Mordà, A., Morello, M. J., Moron, J., Morris, A. B., Mountain, R., Muheim, F., Müller, D., Müller, J., Müller, K., Müller, V., Mussini, M., Muster, B., Naik, P., Nakada, T., Nandakumar, R., Nandi, A., Nasteva, I., Needham, M., Neri, N., Neubert, S., Neufeld, N., Neuner, M., Nguyen, A. D., Nguyen, T. D., Nguyen-Mau, C., Niess, V., Niet, R., Nikitin, N., Nikodem, T., Ninci, D., Novoselov, A., O'Hanlon, D. P., Oblakowska-Mucha, A., Obraztsov, V., Ogilvy, S., Okhrimenko, O., Oldeman, R., Onderwater, C. J. G., Osorio Rodrigues, B., Otalora Goicochea, J. M., Otto, A., Owen, P., Oyanguren, A., Palano, A., Palombo, F., Palutan, M., Panman, J., Papanestis, A., Pappagallo, M., Pappalardo, L. L., Pappenheimer, C., Parkes, C., Passaleva, G., Patel, G. D., Patel, M., Patrignani, C., Pearce, A., Pellegrino, A., Penso, G., Pepe Altarelli, M., Perazzini, S., Perret, P., Pescatore, L., Petridis, K., Petrolini, A., Petruzzo, M., Picatoste Olloqui, E., Pietrzyk, B., Pilar, T., Pinci, D., Pistone, A., Piucci, A., Playfer, S., Plo Casasus, M., Poikela, T., Polci, F., Poluektov, A., Polyakov, I., Polycarpo, E., Popov, A., Popov, D., Popovici, B., Potterat, C., Price, E., Price, J. D., Prisciandaro, J., Pritchard, A., Prouve, C., Pugatch, V., Puig Navarro, A., Punzi, G., Qian, W., Quagliani, R., Rachwal, B., Rademacker, J. H., Rama, M., Rangel, M. S., Raniuk, I., Rauschmayr, N., Raven, G., Redi, F., Reichert, S., Reid, M. M., Dos Reis, A. C., Ricciardi, S., Richards, S., Rihl, M., Rinnert, K., Rives Molina, V., Robbe, P., Rodrigues, A. B., Rodrigues, E., Rodriguez Lopez, J. A., Rodriguez Perez, P., Roiser, S., Romanovsky, V., Romero Vidal, A., Ronayne, W. J., Rotondo, M., Rouvinet, J., Ruf, T., Ruiz Valls, P., Saborido Silva, J. J., Sagidova, N., Sail, P., Saitta, B., Salustino Guimaraes, V., Sanchez Mayordomo, C., Sanmartin Sedes, B., Santacesaria, R., Santamarina Rios, C., Santimaria, M., Santovetti, E., Sarti, A., Satriano, C., Satta, A., Saunders, D. M., Savrina, D., Schiller, M., Schindler, H., Schlupp, M., Schmelling, M., Schmelzer, T., Schmidt, B., Schneider, O., Schopper, A., Schubiger, M., Schune, M. H., Schwemmer, R., Sciascia, B., Sciubba, A., Semennikov, A., Serra, N., Serrano, J., Sestini, L., Seyfert, P., Shapkin, M., Shapoval, I., Shcheglov, Y., Shears, T., Shekhtman, L., Shevchenko, V., Shires, A., Siddi, B. G., Silva Coutinho, R., Silva De Oliveira, L., Simi, G., Sirendi, M., Skidmore, N., Skwarnicki, T., Smith, E., Smith, E., Smith, I. T., Smith, J., Smith, M., Snoek, H., Sokoloff, M. D., Soler, F. J. P., Soomro, F., Souza, D., Souza De Paula, B., Spaan, B., Spradlin, P., Sridharan, S., Stagni, F., Stahl, M., Stahl, S., Stefkova, S., Steinkamp, O., Stenyakin, O., Stevenson, S., Stoica, S., Stone, S., Storaci, B., Stracka, S., Straticiuc, M., Straumann, U., Sun, L., Sutcliffe, W., Swientek, K., Swientek, S., Syropoulos, V., Szczekowski, M., Szczypka, P., Szumlak, T., T'Jampens, S., Tayduganov, A., Tekampe, T., Teklishyn, M., Tellarini, G., Teubert, F., Thomas, C., Thomas, E., Van Tilburg, J., Tisserand, V., Tobin, M., Todd, J., Tolk, S., Tomassetti, L., Tonelli, D., Topp-Joergensen, S., Torr, N., Tournefier, E., Tourneur, S., Trabelsi, K., Tran, M. T., Tresch, M., Trisovic, A., Tsaregorodtsev, A., Tsopelas, P., Tuning, N., Ukleja, A., Ustyuzhanin, A., Uwer, U., Vacca, C., Vagnoni, V., Valenti, G., Vallier, A., Vazquez Gomez, R., Vazquez Regueiro, P., Vázquez Sierra, C., Vecchi, S., Velthuis, J. J., Veltri, M., Veneziano, G., Vesterinen, M., Viaud, B., Vieira, D., Vieites Diaz, M., Vilasis-Cardona, X., Volkov, V., Vollhardt, A., Volyanskyy, D., Voong, D., Vorobyev, A., Vorobyev, V., Voß, C., De Vries, J. A., Waldi, R., Wallace, C., Wallace, R., Walsh, J., Wandernoth, S., Wang, J., Ward, D. R., Watson, N. K., Websdale, D., Weiden, A., Whitehead, M., Wilkinson, G., Wilkinson, M., Williams, M., Williams, M. P., Williams, M., Williams, T., Wilson, F. F., Wimberley, J., Wishahi, J., Wislicki, W., Witek, M., Wormser, G., Wotton, S. A., Wright, S., Wyllie, K., Xie, Y., Xu, Z., Yang, Z., Yu, J., Yuan, X., Yushchenko, O., Zangoli, M., Zavertyaev, M., Zhang, L., Zhang, Y., Zhelezov, A., Zhokhov, A., Zhong, L. & Zucchelli, S., Jan 2016, In: Chinese Physics C. 40, 1, 011001.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  106 Scopus citations
 • Study of the q2 dependence of B→πℓν and of B→ρ(ω)ℓν and extraction of |Vub|

  Athar, S. B., Avery, P., Breva-Newell, L., Potlia, V., Stoeck, H., Yelton, J., Benslama, K., Eisenstein, B. I., Gollin, G. D., Karliner, I., Lowrey, N., Plager, C., Sedlack, C., Selen, M., Thaler, J. J., Williams, J., Edwards, K. W., Besson, D., Zhao, X., Anderson, S., & 117 othersFrolov, V. V., Gong, D. T., Kubota, Y., Li, S. Z., Poling, R., Smith, A., Stepaniak, C. J., Urheim, J., Metreveli, Z., Seth, K. K., Tomaradze, A., Zweber, P., Ahmed, S., Alam, M. S., Ernst, J., Jian, L., Saleem, M., Wappler, F., Arms, K., Eckhart, E., Gan, K. K., Gwon, C., Honscheid, K., Hufnagel, D., Kagan, H., Kass, R., Pedlar, T. K., von Toerne, E., Zoeller, M. M., Severini, H., Skubic, P., Dytman, S. A., Mueller, J. A., Nam, S., Savinov, V., Hinson, J. W., Lee, J., Miller, D. H., Pavlunin, V., Sanghi, B., Shibata, E. I., Shipsey, I. P. J., Cronin-Hennessy, D., Lyon, A. L., Park, C. S., Park, W., Thayer, J. B., Thorndike, E. H., Coan, T. E., Gao, Y. S., Liu, F., Maravin, Y., Stroynowski, R., Artuso, M., Boulahouache, C., Blusk, S., Dambasuren, E., Dorjkhaidav, O., Mountain, R., Muramatsu, H., Nandakumar, R., Skwarnicki, T., Stone, S., Wang, J. C., Mahmood, A. H., Csorna, S. E., Danko, I., Bonvicini, G., Cinabro, D., Dubrovin, M., McGee, S., Bornheim, A., Lipeles, E., Pappas, S. P., Shapiro, A., Sun, W. M., Weinstein, A. J., Briere, R. A., Chen, G. P., Ferguson, T., Tatishvili, G., Vogel, H., Adam, N. E., Alexander, J. P., Berkelman, K., Boisvert, V., Cassel, D. G., Duboscq, J. E., Ecklund, K. M., Ehrlich, R., Galik, R. S., Gibbons, L., Gittelman, B., Gray, S. W., Hartill, D. L., Heltsley, B. K., Hsu, L., Jones, C. D., Kandaswamy, J., Kreinick, D. L., Magerkurth, A., Mahlke-Krüger, H., Meyer, T. O., Mistry, N. B., Patterson, J. R., Peterson, D., Pivarski, J., Richichi, S. J., Riley, D., Sadoff, A. J., Schwarthoff, H., Shepherd, M. R., Thayer, J. G., Urner, D., Wilksen, T., Warburton, A. & Weinberger, M., Oct 2003, In: Physical Review D - Particles, Fields, Gravitation and Cosmology. 68, 7, p. 720031-7200325 6480295 p., 072003.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  99 Scopus citations
 • Study of the rare Bs0 and B0 decays into the π+π-μ+μ- final state

  LHCb Collaboration, Apr 9 2015, In: Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics. 743, p. 46-55 10 p.

  Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

  Open Access
  30 Scopus citations